Boekproject Verhaal van Gelderland

Verhaal van Gelderland, de rijke geschiedenis van Gelderland in een compleet en prachtig geïllustreerd overzicht.

Datum gestart16-01-2019
Datum afgerond10-11-2022
ThemaGeschiedenis, Verhaal van Gelderland
DoelgroepErfgoedprofessionals, Erfgoedvrijwilligers
Publiek
ProductProjectcoördinatie
terug naar overzicht

Sinds 2019 wordt er geschreven aan de vier boeken die samen een compleet en prachtig geïllustreerd overzicht vormen van de rijke geschiedenis van Gelderland. Aan Verhaal van Gelderland werken ruim dertig auteurs en redactieleden mee: allen kenners van hun specifieke tijdsperiode en van de regionale geschiedenis van Gelderland. Het boekproject heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht, bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden.

Verhaal van Gelderland verschijnt op 10 november 2022 en kan alvast besteld worden via uw (online) boekhandel of via boomgeschiedenis.nl.

Samenstelling auteurs- en redactieteams Verhaal van Gelderland

Eindredactie en projectleiding van het boekproject ligt bij prof. dr. Dolly Verhoeven (Leerstoel Gelderse Geschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen).

Het zal een wetenschappelijk verantwoord boek worden, waarbij historici, een redactie en adviseurs samenwerken. Maar ook het erfgoedveld met lokale kennis en verhalen zal er nadrukkelijk bij betrokken worden. Het doel is een overzichtswerk dat toegankelijk is voor het grote publiek.”, aldus Dolly Verhoeven.

Foto: Jurjen Poeles

Hoofdredactie

 • Hoofdredacteur: Dolly Verhoeven
 • Adjunkt-hoofdredacteur: Maarten Gubbels
 • Beeldredacteur: Jochem van Eijsden
 • Redactie: Michel Melenhorst

Junior onderzoekers

 • Demografie van Gelderland Rozemarijn Moes
 • Gezondheid in de 19e eeuw Steven Verhoeven
 • Thema’s 17e en 18e eeuw Veerle Driessen

Deel 1: Gelderland voor het Gelderland was

 • Auteurs prehistorie: Roy van Beek & Peter van den Broeke
 • Auteur Romeinse tijd: Paul van der Heijden
 • Auteurs vroege ME: Michel Groothedde & Joep Hendriks
 • Auteur geografie: Nico Willemse
 • Redactie: Mieke Smit (voorzitter), Joseph Fleuren, Stephan Mols

Deel 2: Gelderland als graafschap en hertogdom

 • Auteur Graafschap: Jeroen Benders
 • Auteurs Hertogdom: Johan Oosterman & Rudolf Bosch
 • Redactie: Fred van Kan (voorzitter), Aart Noordzij, Bert Thissen

Deel 3: Gelderland als gewest  binnen de Republiek

 • Auteur 2e helft 16e eeuw: Maarten Hageman
 • Auteur 17e eeuw: Ronald de Graaf
 • Auteur 18e eeuw: Toon Bosch
 • Redactie: Marc Wingens (voorzitter),  Piet van Cruyningen, Frank Keverling Buisman, Elyze Storms-Smeets

Deel 4: Gelderland als onderdeel van het Koninkrijk

 • Auteur Bataafs-Franse tijd: Joost Rosendaal
 • Auteur 19e eeuw: Jonn van Zuthem
 • Auteur 20e eeuw: Dolly Verhoeven
 • Redactie: Wim van Meurs (voorzitter), Paul Brusse, Lotte Jensen
Auteurs en redactieleden van boekproject Verhaal van Gelderland, fotograaf R.U. Kleering van Beerenbergh van de provincie Gelderland.

Organisatiestructuur

Convenant Verhaal van Gelderland

Op 16 januari 2019 ondertekenden ongeveer honderd erfgoedorganisaties het convenant ‘Verhaal van Gelderland’, vormgegeven als de Verbondsbrief van 1418. Daarin hebben zij hun steun toegezegd om bij te dragen aan het boekproject in de vorm van historische informatie, afbeeldingen van objecten, door het beschikbaar stellen van uren of anderszins.

Bijdragen aan het boekproject

Aan het begin van het schrijfproces is het publiek opgeroepen om mooie verhalen over de geschiedenis van Gelderland toe te sturen. Maandelijks stond een van de kernvragen van het project daarbij centraal, zoals ‘Hoe vormt het landschap de geschiedenis?’, Welke groepen bestaan er binnen de samenleving?’ en ‘Hoe geven Gelderlanders zin aan hun leven?’. De ingezonden verhalen naar aanleiding van deze oproep zijn ter inspiratie met de auteurs van Verhaal van Gelderland gedeeld. Sommige bijdragen zijn meegenomen in de publicatie. Alle toegezonden bijdragen zijn opgenomen in de Verhaal van Gelderland special op ons publieksplatform mijnGelderland.

Blogs

Gedurende het schrijfproces van Verhaal van Gelderland hebben auteurs en redacteuren een aantal blogs geschreven om u mee in hun belevenissen.

Afbeelding: Overgave Graaf Reinoud I van Gelre bij de slag van Woeringen door middel van veren in de handen.