Eindrapport Gelderse Erfgoedmonitor 2020

Afgelopen jaar heeft Erfgoed Gelderland de stand van zaken in de Gelderse erfgoedsector in beeld laten brengen met de Gelderse Erfgoedmonitor, peiljaar 2020. Per deelsector in het erfgoedveld is aandacht […]

Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2020)

Erfgoed Gelderland organiseert dit jaar opnieuw de Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2020), aansluitend op de Erfgoedmonitor van vorig jaar (peiljaar 2019). De monitor geeft onder andere inzicht in het publieksbereik, de […]

Gelderse Erfgoedmonitor 2019 en landelijke data

Gelderse Erfgoedmonitor 2019 aangevuld en vergeleken met landelijke data musea Afgelopen september presenteerde Erfgoed Gelderland de Gelderse Erfgoedmonitor 2019. Dit onderzoek geeft onder andere inzicht in het publieksbereik, de baten […]

Erfgoedmonitor 2017 – peiljaar 2016

Erfgoed Gelderland streeft ernaar enkele kengetallen van erfgoedorganisaties en musea in Gelderland paraat te hebben. De kengetallen geven waardevolle management- en marketinginformatie, waarmee we trends kunnen aantonen en stakeholders kunnen […]