Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2020)

Erfgoed Gelderland organiseert dit jaar opnieuw de Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2020), aansluitend op de Erfgoedmonitor van vorig jaar (peiljaar 2019). De monitor geeft onder andere inzicht in het publieksbereik, de baten en lasten en de opbouw van het personeelsbestand van de Gelderse erfgoedsector. Het onderzoek wordt opnieuw uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants. Leden van Erfgoed Gelderland […]

Gelderse Erfgoedmonitor 2019 en landelijke data

Gelderse Erfgoedmonitor 2019 aangevuld en vergeleken met landelijke data musea Afgelopen september presenteerde Erfgoed Gelderland de Gelderse Erfgoedmonitor 2019. Dit onderzoek geeft onder andere inzicht in het publieksbereik, de baten en lasten en de opbouw van het personeelsbestand van de Gelderse erfgoedsector. Uit het onderzoek bleek dat Gelderse erfgoedinstellingen vorig jaar vijf miljoen bezoeken wisten […]

Gelderse Erfgoedmonitor 2019 – Onderzoek naar het publieksbereik, baten en lasten van de Gelderse erfgoedsector

Op 10 september heeft Erfgoed Gelderland de Gelderse Erfgoedmonitor 2019 gelanceerd. De monitor geeft onder andere inzicht in het publieksbereik, de baten en lasten en de opbouw van het personeelsbestand van de Gelderse erfgoedsector. Naast musea zijn ook landgoederen en monumenten, historische verenigingen en bibliotheken en archieven vertegenwoordigd in het onderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden […]

Presentatie Gelderse Erfgoedmonitor 2019

LET OP: Het tijdstip van de presentatie is gewijzigd van oorspronkelijk 15:30 – 17:00 uur naar 10:00 – 11:30 uur De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de tweede Gelderse Erfgoedmonitor. De monitor is door 120 leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland ingevuld. Samen met onderzoeksbureau ZKA Leisure Consultants hebben we jullie reacties verwerkt […]

Save-the-date: presentatie uitkomsten Gelderse Erfgoedmonitor

Inzicht in onze sector is van wezenlijk belang voor herstel en wederopbloei na de huidige crisis. Daarom organiseerde Erfgoed Gelderland dit jaar opnieuw de Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2019), uitgevoerd door ZKA. De uitkomsten van de monitor worden op donderdag 10 september gepresenteerd. De presentatie wordt gecombineerd met een lezing van een gastspreker. Noteer deze datum […]

Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2019)

Juist nu heeft Erfgoed Gelderland de taak om haar leden bij te staan en van advies te voorzien. Dit doen we onder andere door het uitvoeren van de Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2019). Deze zetten we binnenkort uit onder alle leden van Erfgoed Gelderland. De monitor is een vervolgmeting op de eerste Gelderse Erfgoedmonitor uit 2015 […]

Erfgoedmonitor 2017 – peiljaar 2016

Erfgoed Gelderland streeft ernaar enkele kengetallen van erfgoedorganisaties en musea in Gelderland paraat te hebben. De kengetallen geven waardevolle management- en marketinginformatie, waarmee we trends kunnen aantonen en stakeholders kunnen overtuigen van de (economische) waarde van erfgoed en musea in Gelderland. Op onze website kun je de Gelderse Erfgoedmonitor 2015 – peiljaar 2014 lezen.  Erfgoed Gelderland […]

Gelderse Erfgoedmonitor: een instrument voor aanscherping bedrijfsvoering

De coöperatie Erfgoed Gelderland heeft samen met ZKA Consultants een onderzoek uitgevoerd onder de Gelderse erfgoedinstellingen. In peiljaar 2014 is onder andere gekeken naar bezoekersaantallen, aantal medewerkers, budgetten en programmering. Het resultaat: de eerste Gelderse Erfgoedmonitor, een rapport met data, interpretaties, conclusies en aanbevelingen. Nulmeting De Gelderse Erfgoedmonitor kan dienen als referentiekader: waar sta ik […]