Gelderse Erfgoedmonitor 2019 en landelijke data

Gelderse Erfgoedmonitor 2019 aangevuld en vergeleken met landelijke data musea

Afgelopen september presenteerde Erfgoed Gelderland de Gelderse Erfgoedmonitor 2019. Dit onderzoek geeft onder andere inzicht in het publieksbereik, de baten en lasten en de opbouw van het personeelsbestand van de Gelderse erfgoedsector. Uit het onderzoek bleek dat Gelderse erfgoedinstellingen vorig jaar vijf miljoen bezoeken wisten te genereren, waarvan zo’n 70% museumbezoeken. De totale bezoekersinkomsten bedroegen ruim 34 miljoen euro. Qua werkgelegenheid is de sector goed voor meer dan 1600 banen (1.050 fte) en 11.000 vrijwilligersplekken. Dat betekent dat 6 op de 1000 inwoners van Gelderland zich actief bezig houden, vrijwillig of betaald, met het Gelderse erfgoed.

Gelderland vergeleken met landelijke gemiddelden
Inmiddels hebben ook de Museumvereniging en de RCE hun onderzoeken over 2019 gepubliceerd. Onderzoeksbureau ZKA vergeleek voor ons de landelijke data met onze provinciale monitor en vulde het document aan. Deze benchmark stelt Gelderse musea in staat om op verschillende niveaus (inhoudelijk maar ook qua bezoekersomvang) hun museum te vergelijken met het landelijke (en het Gelderse) gemiddelde. Een bruikbaar hulpmiddel om te reflecteren op de eigen organisatie en eventuele verbeterpunten te formuleren.

Gelderse musea doen het behoorlijk goed in vergelijking met andere musea in Nederland. Toch valt er nog winst te behalen. Met name bij kunstmusea blijft het aantal binnenlandse bezoeken verhoudingsgewijs wat achter op de landelijke cijfers. Daarnaast valt op dat de inkomsten uit entreegelden lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Meegewogen moet worden dat Randstedelijke musea over het algemeen hogere entreeprijzen vragen, maar ook in verhouding met andere provinciale musea vallen de Gelderse entreeprijzen vrij laag uit.

Helaas zijn er op landelijk niveau geen gedetailleerde data beschikbaar over andersoortige erfgoedorganisaties. Daarom heeft deze verrijking enkel betrekking op musea.

Documenten
Lees hier de geüpdatete Gelderse Erfgoedmonitor 2019.

Eerder publiceerden we al een infographic van de monitor (klik hier voor de printversie). De presentatie van de monitor in september kunt u via deze link terugkijken.

Gelderse Erfgoedmonitor
De Gelderse Erfgoedmonitor is een initiatief van Erfgoed Gelderland. De uitvoer en interpretatie van het onderzoek ligt bij ZKA Leisure Consultants.