Erfgoedmonitor 2017 – peiljaar 2016

Gelderse_Erfgoedmonitor_ZKA

Erfgoed Gelderland streeft ernaar enkele kengetallen van erfgoedorganisaties en musea in Gelderland paraat te hebben. De kengetallen geven waardevolle management- en marketinginformatie, waarmee we trends kunnen aantonen en stakeholders kunnen overtuigen van de (economische) waarde van erfgoed en musea in Gelderland.

Op onze website kun je de Gelderse Erfgoedmonitor 2015 – peiljaar 2014 lezen.  Erfgoed Gelderland laat in 2017 een rapportage samenstellen, over de peiljaren 2015 en 2016. Daarom verzamelen we nu de gegevens voor het jaar 2016 en vragen wij Gelderse erfgoedinstellingen deze online enquête in te vullen.

Vertegenwoordig je meerdere instellingen? Vul dan per instelling een enquête in. Voor meer informatie over het invullen van de enquête en het verzamelen van gegevens kun je terecht op de website van Erfgoed Gelderland. De verzamelde gegevens zullen verwerkt worden in een geanonimiseerd rapport, de Gelderse Erfgoedmonitor, dat aan de respondenten en de leden van Erfgoed Gelderland ter beschikking wordt gesteld. Bezoekcijfers worden openbaar gemaakt via de website van Erfgoed Gelderland.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arno Stam