Gelderse Erfgoedmonitor: een instrument voor aanscherping bedrijfsvoering

Gelderse_Erfgoedmonitor_ZKA

De coöperatie Erfgoed Gelderland heeft samen met ZKA Consultants een onderzoek uitgevoerd onder de Gelderse erfgoedinstellingen. In peiljaar 2014 is onder andere gekeken naar bezoekersaantallen, aantal medewerkers, budgetten en programmering. Het resultaat: de eerste Gelderse Erfgoedmonitor, een rapport met data, interpretaties, conclusies en aanbevelingen.

Nulmeting

De Gelderse Erfgoedmonitor kan dienen als referentiekader: waar sta ik in het erfgoedveld en hoe kan ik mijn bedrijfsvoering aanscherpen? De monitor biedt de mogelijkheid de eigen kostenstructuur of opbouw van het jaarbudget te vergelijken met anderen, te kijken hoe het aantal bezoekers aan het eigen museum zich verhoudt tot het provinciale gemiddelde of geeft antwoord op de vraag wat onderscheidend is aan het activiteitenprogramma. De monitor is een nulmeting. De ambitie van Erfgoed Gelderland is om de meting in de toekomst te herhalen. U kunt de erfgoedmonitor hier lezen en terugvinden in onze Kennisbank (onder Kengetallen).

Informatie en vragen

ZKA Consultants is een onafhankelijk economisch adviesbureau voor de vrijetijdseconomie (leisure, toerisme en hospitality). Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Arno Stam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en GooglePrivacy PolicyenServicevoorwaarden toepassen.