Themalijn Romeinen

Met de themalijn Romeinen werkt Erfgoed Gelderland aan het beleefbaar maken van de Romeinse tijd.

ThemaArcheologie, Romeinen
DoelgroepBeleidsmakers, Erfgoedprofessionals
Publiek
ProductAdvies
terug naar overzicht

De Romeinse Limes gaat voor de UNESCO Werelderfgoed-status. Erfgoed Gelderland  is hier nauw bij betrokken. De uitslag daarvan wordt in 2021 verwacht. Dit brengt veel kansen met zich mee,  ook op het gebied van toerisme en recreatie. Om gebruik te maken van dit momentum, zijn de provincie Gelderland en Erfgoed Gelderland aan de slag gegaan om de Romeinse geschiedenis in Gelderland beter beleefbaar te maken.

Beleefbaar maken van de Romeinse tijd kan pas als er een goed verhaal is.  Er zit veel kennis bij inwoners, in archieven, in beschrijvende geschiedenisboeken en bij musea, maar om een bezoeker te boeien en te binden moet de juiste snaar geraakt worden. Hierom is in 2019 gestart met het schrijven van het toeristische verhaal van de Romeinen. Dit verhaal is gebaseerd op alle kennis van hierboven, maar beschrijft op een persoonlijke en aantrekkelijke manier onze cultuurhistorie.  Dit verhaal, of liever deze verhalen, vindt u hier.

Animatie

Bij het verhaal is ook een animatie gemaakt als een soort trailer voor dit verhaal. Van deze trailer zijn twee versies gemaakt, één als oproep om eenieder aan dit verhaal te committeren, een ander om in al uw media, op bezoekplekken en tijdens evenementen te publiceren, zodat ook bezoekers kennismaken met en geïnteresseerd raken in het verhaal. We vragen u om goed onderscheid te maken in het gebruik van de verschillende versies.