Themalijn Romeinen

Met de themalijn Romeinen werkt Erfgoed Gelderland aan het beleefbaar maken van de Romeinse tijd.

ThemaArcheologie, Romeinen
DoelgroepBeleidsmakers, Erfgoedprofessionals
Publiek
ProductAdvies
terug naar overzicht

De Romeinse Limes gaat voor de UNESCO Werelderfgoed-status. Erfgoed Gelderland  is hier nauw bij betrokken. De uitslag daarvan wordt in 2021 verwacht. Dit brengt veel kansen met zich mee,  ook op het gebied van toerisme en recreatie. Om gebruik te maken van dit momentum, zijn de provincie Gelderland en Erfgoed Gelderland aan de slag gegaan om de Romeinse geschiedenis in Gelderland beter beleefbaar te maken.

Beleefbaar maken van de Romeinse tijd kan pas als er een goed verhaal is.  Er zit veel kennis bij inwoners, in archieven, in beschrijvende geschiedenisboeken en bij musea, maar om een bezoeker te boeien en te binden moet de juiste snaar geraakt worden. Hierom is in 2019 gestart met het schrijven van het toeristische verhaal van de Romeinen. Dit verhaal is gebaseerd op alle kennis van hierboven, maar beschrijft op een persoonlijke en aantrekkelijke manier onze cultuurhistorie.  Dit verhaal, of liever deze verhalen, vindt u hier.

Animatie

Bij het verhaal is ook een animatie gemaakt als een soort trailer voor dit verhaal. Van deze trailer zijn twee versies gemaakt, één als oproep om eenieder aan dit verhaal te committeren, een ander om in al uw media, op bezoekplekken en tijdens evenementen te publiceren, zodat ook bezoekers kennismaken met en geïnteresseerd raken in het verhaal. We vragen u om goed onderscheid te maken in het gebruik van de verschillende versies.

Relevante informatie

Rondom de themalijn Romeinen attenderen we u graag op twee belangrijke en informatieve documenten. Het Visiedocument (Operatie Drusus) en de doelgroepanalyse over het Romeins Verleden door Bureau voor Ruimte & Vrije tijd. Publieksarcheoloog bij Erfgoed Gelderland Roel Kramer nam zitting in de werk- en begeleidingsgroep voor het doelgroepenonderzoek en zit in Denktank Drusus. U kunt het onderzoek en visiestuk via onderstaande linkjes lezen.

Dit visieplan ‘Operatie Drusus’ kijkt naar de kansen en mogelijkheden om het Verhaal van de Romeinen in Gelderland tot leven te brengen. Het vat de doelen, doelgroepen en strategische stappen samen. Welke stappen zijn nodig om het Verhaal van de Romeinen daadwerkelijk op de kaart te zetten?

Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft in opdracht van Provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) onderzoek gedaan naar de beleefbaarheid van het Romeinse verleden in de regio Arnhem-Nijmegen. Het onderzoek stelt twee vragen: Hoe is het Romeins verleden nu al in het gebied (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) beleefbaar en voor welke doelgroepen is dat nu voornamelijk aantrekkelijk? En voor welke doelgroepen liggen de kansen voor de toekomst vooral en hoe zou dat eruit kunnen zien?