Romeinse Limes Nederland

In Romeinse Limes Nederland werken de erfgoedhuizen van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland samen aan het publieksbereik van het grootste archeologische monument van Nederland: de Neder-Germaanse Limes.

ThemaArcheologie, Romeinen
DoelgroepBeleidsmakers, Erfgoedprofessionals
ProductAdvies
terug naar overzicht

In Romeinse Limes Nederland werken de erfgoedhuizen van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland samen aan het publieksbereik van het grootste archeologische monument van Nederland: de Neder-Germaanse Limes. Dit archeologische monument is door Nederland en Duitsland voorgedragen als UNESCO Werelderfgoed.

Erfgoed Gelderland is penvoerder van deze samenwerking; de coördinator van de samenwerking en de voorzitter van de Stuurgroep komen bovendien uit de organisatie van Erfgoed Gelderland. Daarnaast zijn ook andere medewerkers projectsgewijs betrokken bij Romeinse Limes Nederland.

Romeinse Limes Nederland beheert een website en social media, neemt deel aan het Romeinennetwerk Gelderland en organiseert tal van activiteiten.

Romeinse Limes Nederland, het grootste archeologische monument van Nederland

Dwars door Nederland, langs de Rijn, liep tweeduizend jaar geleden de noordelijke grens van het immense Romeinse Rijk: de Limes. Om deze grens te bewaken, bouwden de Romeinen langs de rivier, van Nijmegen tot Katwijk aan Zee, wachttorens, wegen, waterwerken en legerkampen. De resten van die bouwwerken zijn in de grond bewaard gebleven. En daarmee is de Limes het grootste archeologische monument van Nederland.

Unesco aanvraag

De Limes in Nederland is in 2020 voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dat doet Nederland samen met Duitsland onder de naam Neder-Germaanse Limes. De term Neder-Germaans verwijst naar de naam van de Romeinse provincie waar dit deel van de grens bij hoorde: Germania Inferior. In 2021 heeft het Werelderfgoedcomité de Werelderfgoedstatus toegekend aan de Neder-Germaanse Limes. Meer over de UNESCO-aanvraag.

Foto: Tempel onder de kerk in Elst- Nederlandse Limes Samenwerking

Best nine

Langs de Limes zijn honderden bijzondere archeologische vondsten gedaan. Negen van de mooiste voorwerpen werden gescand in 3D en samengebracht op een webpagina. Ook drie Gelderse topstukken maken deel uit van deze Best Nine. Bekijk ze op romeinen.nl.

De Limes beleven

De Romeinse tijd in Gelderland en elders in Nederland kan op veel plaatsen beleefd worden: in musea, door bijzondere producten of door middel van fietstochen en wandelingen. Alle locaties en routes zijn centraal verzameld op romeinen.nl. Een up-to-date overzicht van alle lezingen, tentoonstellingen en evenementen, zowel in Gelderland als elders in Nederland, vindt u in de agenda van romeinen.nl

Foto: Museum Oriëntalis – Nederlandse Limes Samenwerking