Leden

Coöperatie Erfgoed Gelderland

Cooperatie Erfgoed Gelderland is  een samenwerkingsverband waarbij de gemeenschappelijke belangen van Gelderse erfgoedinstellingen in de brede zin worden behartigd. De activiteiten zijn gericht op samenwerking en wederkerigheid.

Leden van coöperatie Erfgoed Gelderland werken samen in allerlei projecten zoals mijnGelderland, CollectieGelderland, Erfgoed Festivals en de Gelderse Museumdag. Samen worden grotere activiteiten gerealiseerd met een breed publieksbereik. Voor de meeste activiteiten ontmoeten de partners elkaar regelmatig in netwerkverband. Ook zijn er binnen de coöperatie netwerken van instellingen met een vergelijkbare achtergrond of rondom een bepaald thema.

Momenteel heeft coöperatie Erfgoed Gelderland 142 leden, waaronder:

81 musea
31 historische verenigingen
7 archieven
9 monumentenorganisaties
3 archeologische organisaties
3 bibliotheken
3 erfgoedplatforms
1 dialectvereniging
4 organisaties van diverse aard

Bent u lid en wilt u meer betekenen voor het samenwerkingsverband binnen de coöperatie? Heeft u een goed idee voor een gezamenlijke activiteit?
Neem dan contact op met Else Gootjes (e.gootjes@erfgoedgelderland.nl).