Blog: Lobbyen voor het Gelderse erfgoed

Lobbyen voor het Gelderse erfgoed. Door: Marc Wingens

Eind vorig jaar, na afloop van de laatste Ledenraad van onze coöperatie, hielden we een aantal groepsgesprekken met de leden. De bedoeling was te achterhalen of de leden tevreden zijn over ons, als bureau van de coöperatie, en of er verbeterpunten zijn. Een behoorlijk vaak terugkerende reactie op die laatste vraag was, dat er best meer aandacht mag zijn voor lobby. In eerste instantie bevreemdde mij dit een beetje, want naar mijn gevoel doen we juist veel aan lobby voor de sector. Maar toen ik even doordacht, realiseerde ik me dat dit best zo mag zijn, maar dat we er weinig of niets aan doen om dit ook naar de leden toe te communiceren. Bij deze daarom een eerste poging.

Ook al laten we er weinig over los, toch zal het iedereen wel duidelijk zijn dat er veel contact is met bestuurders en ambtenaren op provinciaal en gemeentelijk niveau, waarbij we de aandacht voor het erfgoed, lokaal en regionaal, proberen te versterken – uiteraard ook in financiële zin. Wat waarschijnlijk niemand weet, is dat we ook landelijk (en zelfs internationaal) de nodige dingen doen om te bevorderen dat het erfgoed uiteindelijk ook lokaal en regionaal voordeel heeft.
Om wat voorbeelden te noemen: Erfgoed Gelderland is aangesloten bij het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, een landelijke lobbyorganisatie die vooral in Den Haag actief is. Kunsten ’92 roert zich bij elke verkiezing – of die nu landelijk, provinciaal of gemeentelijk is – met adviezen ten behoeve van de programma’s van politieke partijen. Erfgoed Gelderland draagt direct bij aan die adviezen, zoals nu ten behoeve van de landelijke verkiezing in maart met het pamflet ‘Erfgoed in uw verkiezingsprogramma: 8 punten’ (waaronder het punt ‘Stem het erfgoedbeleid af met provincies en gemeenten’). Ook praat Erfgoed Gelderland in dit verband mee over de invulling van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Als lid van het Overleg van Provinciale Erfgoedhuizen in Nederland (OPEN) en het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) heeft Erfgoed Gelderland – door middel van ingezonden brieven, maar ook door deelname aan diverse overlegverbanden – effectief invloed uitgeoefend op de uiteindelijke invulling van de Erfgoedwet die in 2016 van kracht geworden is. Erfgoed Gelderland helpt de Museumvereniging bij het signaleren en analyseren van problemen in de sector, bijvoorbeeld de (financiële) problemen die er momenteel bestaan onder kleine en middelgrote musea, en draagt zodoende bij aan het beleid van deze landelijke vereniging.

Tot slot: afgelopen jaar heeft Erfgoed Gelderland, in de persoon van Liesbeth Tonckens, een leidende rol gespeeld in het onderzoek dat landelijk op initiatief van het VSB Fonds is gedaan naar vrijwilligers in musea: vrijwilligers, pijler onder de musea.  Het onderzoek brengt de actuele stand van zaken onder museumvrijwilligers in beeld en is van groot belang voor beleidsmakers op elk niveau: landelijk, provinciaal en lokaal.

Kortom: we hebben, als medewerkers van het bureau van coöperatie Erfgoed Gelderland, best wat te melden als het gaat om actieve en effectieve lobbying, zeker ook op landelijk niveau! Ik beloof bij deze hier voortaan zo vaak als mogelijk verslag van te doen, bv. in onze Nieuwsbrief en tijdens de Ledenraad.

Marc Wingens