Verhaal van Gelderland

Boekproject en meer!

Verhaal van Gelderland is een initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven aan de Radboud Universiteit, de Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland om de geschiedenis van Gelderland te beschrijven, breed te presenteren en beleefbaar te maken. Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht, bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden. Daarbij willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk partijen betrekken.

Het masterplan Verhaal van Gelderland bestaat uit verschillende deelprojecten, die met elkaar samenhangen en helpen om het Verhaal van Gelderland beter toegankelijk te maken. Naast het samenstellen van een boek over de Gelderse geschiedenis, werken we aan het digitaliseren van lokale historische tijdschriften en zetten we bijzondere museumobjecten in de etalage. Ook versterken we de basis van Gelderse erfgoedvrijwilligers, ontwikkelen we educatieve producten en zorgen we voor een beter bereik van het publiek.

Verhaal van Gelderland wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Bekijk de animatie hierboven waarin het ‘Verhaal van Gelderland’ kort wordt samengevat en lees meer over de deelprojecten op deze speciale pagina.

Bekijk ook de vier projectplannen (in pdf):

Het boekproject

Breed draagvlak in verbondsbrief

Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht, bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden. Erfgoedorganisaties helpen daarbij en hebben hun steun toegezegd met het ondertekenen van het convenant Verhaal van Gelderland, vormgegeven als de Verbondsbrief van 1418.

‘Het zal een wetenschappelijk verantwoord boek worden, waarbij historici, een redactie en adviseurs samenwerken. Maar ook het erfgoedveld met lokale kennis en verhalen zal er nadrukkelijk bij betrokken worden. Het doel is een overzichtswerk dat toegankelijk is voor het grote publiek’, aldus Dolly Verhoeven.

Heeft of kent u mooie verhalen over de geschiedenis van Gelderland? En denkt u dat deze kunnen bijdragen aan het Verhaal van Gelderland? Laat het ons dan weten. Lees hier meer.

Bekijk hier de lijst van de ondersteunende organisaties.

Foto: R.U. Kleering van Beerenbergh, provincie Gelderland

Previewbijeenkomsten

Verhaal van...

Erfgoed Gelderland heeft in 2019 in samenwerking met Omroep Gelderland speciaal voor erfgoedorganisaties unieke previews georganiseerd van het nieuwe televisieprogramma van Omroep Gelderland: Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van …..   Tijdens de bijeenkomsten kregen erfgoedorganisaties en hun medewerkers, leden en vrijwilligers de kans om als eerste de aflevering over hun eigen stad of streek te zien. Bij elke bijeenkomst vond een lezing plaats van een auteur of redacteur van het boekproject Verhaal van Gelderland

Erfgoedvrijwilliger.nl

Tal van Gelderse erfgoedorganisaties dragen het Verhaal van Gelderland uit op lokaal, regionaal én provinciaal niveau. Daar is de inzet van veel vrijwilligers bij nodig. Om deze basis te verstevigen is de website erfgoedvrijwilliger.nl ontwikkeld. Deze website is hét platform waar erfgoedorganisaties en vrijwilligers elkaar zoeken en vinden. Op de website zijn uiteenlopende vacatures te vinden. De Gelderse erfgoedorganisaties kunnen zelf een vacature indienen en na een korte redactieslag, zetten we de vacature online. Een geïnteresseerde vrijwilliger kan via de website direct solliciteren of contact opnemen met de desbetreffende organisatie. De vacatures worden gedeeld op sociale media. Naast de website adviseren we over vrijwilligersmanagement en gaan we aan de slag met een erfgoedvrijwilligersnetwerk.

Het digitale lokale verhaal

Rozet|Gelderland Bibliotheek gaat samen met Erfgoed Gelderland de tijdschriften en jaarboeken van de Gelderse historische verenigingen digitaliseren, zodat er geen enkel lokaal en regionaal verhaal wordt vergeten. Doel is om deze unieke collectie toegankelijk en beschikbaar te maken voor een groter publiek en de lokale bevolking ook in hun eigen omgeving te laten genieten van hun geschiedenis. Door de collectie digitaal en makkelijker doorzoekbaar te maken dragen we bovendien bij aan een kwaliteitsslag op wetenschappelijk vlak bij de geschiedschrijving over de provincie Gelderland.

Lokale Media

Het Verhaal van Gelderland is voor alle inwoners van Gelderland. Daarom besteden we speciale aandacht aan publieksbereik via lokale media. Via deze media moeten Gelderse geschiedenis, erfgoed en onderdelen van het Verhaal van Gelderland bij een passend publiek worden gebracht. Dat doen we door enerzijds speciale campagnes op lokaal en regionaal niveau uit te zetten en anderzijds erfgoedorganisaties  te ondersteunen beter zichtbaar te worden. De samenwerking met lokale, regionale en provinciale mediapartijen wordt (nog meer) versterkt, zodat iedereen notie kan nemen van het Verhaal van Gelderland.

Schatkamers van Gelderland

De musea en erfgoedorganisaties in Gelderland bezitten veel kennis en herbergen een groot aantal topstukken die tezamen het Verhaal van Gelderland beschrijven en illustreren. Zowel het verhaal als de collectie is echter nooit op samenhangende wijze gepresenteerd. Met Schatkamers van Gelderland wordt het boek ondersteund en geïllustreerd, maar er is veel meer mogelijk! Het plan is om de Gelderse geschiedenis in de vorm van een beleving aan te bieden. Je stapt als bezoeker in de wereld van de Schatkamers van Gelderland, door middel van een interactieve website en een VR-beleving van deze rijke geschiedenisverhalen. De belevenis is geschikt voor een breed publiek, verbindt locaties en verhalen aan elkaar en creëert tegelijkertijd samenhang tussen Gelderse erfgoedorganisaties.

Kinderen & Jongeren

Erfgoed Gelderland wil het Verhaal van Gelderland op een aansprekende manier onder de aandacht bij schoolklassen en gezinnen met kinderen.

Het Verloren Verhaal van Gelderland
Samen met zes Gelderse musea en Novitas Heritage ontwikkelen we unieke escape routes. Bij het spelen van dit spel red je de collectie van het museum. Dit doe je door met gezinsleden puzzels op te lossen en raadsels te ontrafelen, maar ook door het zoeken van topstukken in de collectie.

Break-in box
Voor het Verhaal van Gelderland is een break-in box ontwikkeld, welke musea kunnen lenen. Bezoekers gaan op een uitdagende manier aan de slag met het Verhaal van Gelderland en proberen spelenderwijs de mysteries van de box te ontrafelen.

Stripboek
Erfgoed Gelderland heeft vanuit het educatieve programma van Verhaal van Gelderland als partner bijgedragen aan de totstandkoming van het stripboek ‘De Ridders van Gelre en Ons verloren hertogdom’.

Begeleiding Historische Verenigingen

De Gelderse Historische Verenigingen hebben een belangrijk aandeel in de Gelderse geschiedschrijving. Lokaal en regionaal onderzoek en het betrekken van inwoners staan daarbij centraal. Om deze basis te versterken gaat Erfgoed Gelderland binnen het Verhaal van Gelderland extra ondersteuning bieden. Van het werven van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers, tot bereiken van een breder en jonger publiek. Van herpositionering en digitalisering tot presentatievormen. Door netwerkvorming, bijeenkomsten, kennisdeling en handleidingen wordt de betrokkenheid van de historische verenigingen met elkaar, met Erfgoed Gelderland, met de provincie en zo met het Verhaal van Gelderland vergroot.

Verhaal van Gelderland in het nieuws

nieuwsberichten

Blog: Op zoek naar Jantje van Speuld. Door: Roy van Beek

Auteurs en redacteuren, die nu werken aan de publicatie Verhaal van Gelderland, nemen u graag mee in hun belevenissen met hun blogs. Hieronder de blog [...]

Blog: Gelre buiten Gelderland. Door: Johan Oosterman

Auteurs en redacteuren, die nu werken aan de publicatie Verhaal van Gelderland, nemen u graag mee in hun belevenissen met hun blogs. Hieronder de blog [...]

Terugblik: Previewbijeenkomsten Harderwijk en de Liemers

Erfgoed Gelderland organiseert in samenwerking met Omroep Gelderland unieke previews van afleveringen van het nieuwe televisieprogramma van Omroep Gelderland: Ridders van Gelre vertellen het Verhaal [...]