Vrijheid in Gelderland

In 2021 en 2022 vieren we de vrijheid in provincie Gelderland. Dit doen we voor én met iedereen die de Tweede Wereldoorlog niet uit eerste hand heeft meegemaakt. En met speciale focus op jongeren. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van onze vrijheid en de waarde daarvan voor onze democratie en rechtstaat.

ThemaEducatie, Jongeren
Oral History, WO2
DoelgroepBeleidsmakers, Erfgoedprofessionals
Onderwijs, Publiek
ProductEvenement, Onderzoek
Scholing
terug naar overzicht

Het programma Vrijheid is onderverdeeld in twee deelprojecten.

  • Het bibliotheeknetwerk Rijbrink verzorgt de organisatie van de Vrijheidsdagen
  • Erfgoed Gelderland neemt de mbo-leerlijn ‘Burgerschap en Vrijheid’ op zich 

Dit project is onderdeel van Gelderland in Vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Om naoorlogse generaties bewust te maken van de waarde van vrijheid, stelde de provincie Gelderland de subsidieregeling Vrijheid open in navolging van het programma Gelderland Herdenkt, 75 jaar Vrijheid. Erfgoed Gelderland en Rijnbrink werkten samen aan de subsidieaanvraag voor dit grote, educatieve project. De aanvraag is in juni toegekend door provincie Gelderland.

De website van de provincie ‘Gelderland in Vrijheid’ functioneert als platform voor alles omtrent het programma Vrijheid (waaronder lesplannen, evenementen, activiteiten en meer).

Burgerschap en Vrijheid op het mbo

Erfgoed Gelderland houdt zich bezig met de mbo-leerlijn getiteld ‘Burgerschap en Vrijheid’.  Verschillende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van deze leerlijn.

De betrokken mbo-scholen:

  • ROC Nijmegen
  • Graafschap College
  • Rijn IJssel
  • Aventus

Diverse docenten vertellen waarom zij deelnemen aan het project Burgerschap en Vrijheid en wat vrijheid voor hen betekent. Lees meer over deze docenten via onderstaande button.

De betrokken Gelderse musea:

  • Vrijheidsmuseum
  • Airborne Museum
  • Nationaal Onderduikmuseum
  • Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch

Lees meer over het aandeel van deze musea via onderstaande button.

In samenwerking met deze vier mbo-scholen, Gelderse musea en de HAN University of Applied Sciences, wordt er een nieuwe leerlijn ontwikkeld binnen het Programma Vrijheid. Mbo-studenten gaan in deze leerlijn aan de slag met de vraag: wat betekent vrijheid voor de maatschappij van nu?

Gedurende de lessen bespreken ze (verschillende vormen van) vrijheid en behandelen ze de betekenis hiervan voor een individu en een gemeenschap. In afstemming met de deelnemende docenten komen verschillende onderwerpen aan bod, gekoppeld aan het overkoepelde thema vrijheid. Ook zullen de studenten kennismaken met de methode oral history aan de hand van interviews over het thema (on)vrijheid. De leerlijn draagt op deze manier bij aan het streven om het thema vrijheid duurzaam in te bedden in het vak Burgerschap.

De ontwikkeling van de leerlijn is in september 2021 van start gegaan en zal begin 2022 in de klas en musea toegepast worden.


Bibliotheken slaan de handen ineen tijdens de Vrijheidsdagen

Met behulp van de toegekende provinciale subsidie voor Gelderse Bibliotheken gaan alle 20 Gelderse bibliotheken vanaf februari 2022 invulling geven aan 20 Vrijheidsdagen vol prikkelende programmering. Denk aan programmering van The Human LibraryVrijheidscolleges, de interactieve theatershow ‘In Search of New Democracy 3.0’ van Lucas de Man en Stichting Nieuwe Helden, shows van de Kiesmannen, de expo Democratiefabriek, workshops van Terra Nova, maar ook de rijdende Escape Room truck van Spectrum met als thema vrijheid. Meer over deze Escape Room truck leest u hier. Ook reist er, speciaal voor de Vrijheidsdagen, een interactieve expo genaamd ‘De Zwevende Kiezer’ van Bastiaan van den Berg langs de bibliotheken. Rijnbrink en de bibliotheken geven samen vorm aan de te organiseren Vrijheidsdagen, die binnen de thema’s democratie en vrijheid vallen. Door met de deelnemende bibliotheken in gesprek te gaan en provincie-breed de verbinding te zoeken komen ze samen tot een mooi programma. Rijnbrink laat hiermee het sterke bibliotheeknetwerk in Gelderland zien.

Samenwerking

Deelnemende partners: Rijnbrink, Erfgoed Gelderland, Gelders Bibliotheeknetwerk, ROC Nijmegen, Vrijheidsmuseum, HAN University of Applied Sciences, Rijn IJssel, Graafschap College, Gelderland in Vrijheid, Aventus, Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, Airborne Museum ‘Hartenstein’, Nationaal Onderduikmuseum, Spectrum, Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, Wageningen 45.