Musea over Burgerschap en Vrijheid

Erfgoed Gelderland vroeg aan diverse partners van het project Burgerschap en Vrijheid waarom ze het belangrijk vinden om deel te nemen aan deze pilot mbo leerlijn. Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, Airborne Museum at Hartenstein, het Vrijheidsmuseum en het Nationaal Onderduikmuseum lichten hier hun aandeel toe.

Verhalen uit de oorlog levend en actueel houden

Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid ervaren kan alleen in een maatschappij waarin je ruimte krijgt. Vrijheid is geen gegeven, maar vereist actieve inzet en vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid. Verhalen van en over de Tweede Wereldoorlog worden door musea en herinneringscentra levend en actueel gehouden. Zij verbinden verhalen uit het verleden aan het heden en de actualiteit. Zij laten jongeren reflecteren op de democratische waarden en normen die bij heden, verleden en toekomst horen.

Bij de totstandkoming van de leerlijn Burgerschap en Vrijheid zijn de volgende musea en herinneringscentra uit de provincie Gelderland betrokken: Airborne at Hartenstein (Oosterbeek), het Nationaal Onderduikmuseum (Aalten), Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch (Apeldoorn) en het Vrijheidsmuseum (Groesbeek).

Samenwerking tussen musea en met de mbo-instellingen

Goede educatieve programma’s zijn het resultaat van samenwerking. Het bekent dat je vanuit vraagstelling en behoeften met de betreffende doelgroepen en betrokkenen een educatief programma ontwikkelt. Tijdens het proces inspireer en versterk je elkaar met kennis, kunde en netwerk

Musea maken vaak educatieve programma’s over de verhalen die centraal staan in het museum, maar programma’s over burgerschap zijn nog volop in ontwikkeling. De samenwerking tussen de musea en verschillende mbo-instellingen zorgt ervoor dat alle partijen hun educatieve doelen kunnen behalen. Daarnaast is het een uitgelezen kans om het educatieve programma duurzaam te verankeren in de programmering van de musea en de lessenreeksen van de betrokken mbo-instellingen. 

Meerwaarde van de musea voor de leerlijn

Een bezoek aan één van onze locaties is niet te vergelijken met een (gast)les of lessenreeks op school. De ervaring van een bezoek en het effect van dat bezoek zijn wezenlijk anders dan een les op school. Een bezoek is geschiedenis beleven ‘in 3D’. Zowel het Vrijheidsmuseum, als het Airborne Museum, het Nationaal Onderduikmuseum en Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch staan op historische grond. Het zijn dé plekken waar de geschiedenis zich ook daadwerkelijk heeft voltrokken.

Studenten worden op deze plekken geconfronteerd met historische objecten en verhalen van ooggetuigen en/of betrokkenen. Ze leren over de vaak moeilijke keuzes die gemaakt moesten worden in bezettingstijd. Centraal daarbij staan vragen als: Wat betekent vrijheid in een tijd waarin die vrijheid onder druk staat? Wat zou jij doen in die situatie? Deze vragen lijken eenvoudig te beantwoorden, maar de historische werkelijkheid is complexer. Studenten leren zich in te leven in de situatie en worden bewust van hun eigen standplaatsgebondenheid. Ook in relatie tot de actualiteit.

Betrokkenen vanuit de musea en het herinneringscentrum

  • Lisa van Kessel – Educatie & Presentatie Airborne Museum at Hartenstein
  • Merel Kuijpers – Educator Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch/CODA Apeldoorn
  • Marjon Hermeling – Educator Nationaal Onderduikmuseum
  • Anthony Livius – Coördinator Educatie Vrijheidsmuseum

Logo’s van deelnemende musea. Als u op het logo klikt, komt u op de betreffende website.