Fondsenwerving

Erfgoed Gelderland biedt een overzicht van actuele fondsen waarbij u kunt subsidie aanvragen.

ThemaFondsenwerving
DoelgroepBestuursleden, Erfgoedprofessionals
ProductAdvies
terug naar overzicht

Erfgoed Gelderland biedt een overzicht van actuele fondsen waarbij u kunt subsidie aanvragen. Komt u er niet uit met het schrijven van uw aanvraag, dan kan het verstandig zijn om daar een freelancer bij te betrekken.

Een passend fonds

Bij het zoeken van een fonds om uw plan te realiseren is ons advies allereerst te kijken naar de grootte van uw plan. Zoek een regeling die daar in de omvang bij past om te voorkomen dat u onevenredig veel tijd kwijt bent met het schrijven en indienen van de aanvraag.

Fondsenoverzicht

Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die mogelijk interessant voor u zijn. Daarbij noemen we in sommige gevallen doorlopende regelingen die voor uw erfgoedorganisatie mogelijk interessant zijn. Kijk voor een overzicht van alle regelingen en meer informatie daarover op de website van het fonds. Kijk naast deze fondsen ook eens naar lokale fondsen en gemeentelijke regelingen.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is aanjager van de beeldende kunst- en erfgoedsector in Nederland. Zij zijn één van de zes Rijkscultuurfondsen van Nederland en hebben doorlopende regelingen als Collectiemobiliteit, Beschermd Cultuurgoed en Restauratie Mobiel Erfgoed. Op de website van het Mondriaan Fonds vindt u een handige aanvraaghulp waarmee u uitkomt op de regeling of regelingen die bij uw organisatie en plan passen.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds is een landelijk fonds met in elke provincie een eigen afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. De afdeling Gelderland kent doorgaans bedragen toe die variëren van €500 tot €5000. De gemiddelde bijdrage is €2500.

Fonds21

Fonds21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. De naam Fonds21 onderstreept hun profiel: focus op de actualiteit en de samenleving van de 21e eeuw. Via de snelcheck op de website van het fonds kunt u snel zien of u voldoet aan de algemene voorwaarden.

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur. Op de pagina Kunst & Cultuur vindt u een overzicht van alle regelingen die ook voor u als erfgoedorganisatie mogelijk interessant zijn.

Vfonds

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Daarmee wil het Vfonds verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. Vfonds stelt nu tijdelijk een nieuwe subsidieregeling beschikbaar ter versterking van Indisch, Moluks en Papoea immaterieel erfgoed in Nederland (via: houdjeerfgoedlevend.nl). U kunt bij Vfonds ook terecht met projecten rondom burgerschap en vrijheid.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een landelijk fonds. In de beleidsperiode ’21-”24 biedt het Fonds met de subsidieregeling Erfgoed Maken ondersteuning aan projecten op het gebied van erfgoedparticipatie en –educatie. Met deze regeling stimuleert het fonds projecten waarin aanvragers activiteiten ontwikkelen om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen door educatie.

Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland ondersteunt ideeën en plannen over allerlei onderwerpen. Op de subsidiepagina van de provincie kunt u filteren op Cultuur & Erfgoed. Daar vindt u regelingen zoals de Gelderse thematische verhaallijnen, kleine musea en historische organisaties en cultuur- en erfgoedparticipatie. Maar kijk voor bepaalde plannen, bijvoorbeeld rondom toegankelijkheid, ook eens verder bijvoorbeeld naar de regeling Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorzieningen.