Subsidieregeling informatiedienstverlening Stichting GO Fonds

Stichting GO Fonds komt met een subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening. Daarmee willen zij initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in brede zin financieel ondersteunen.

Voor Stichting GO Fonds is het van belang dat er een concreet eindproduct wordt opgeleverd, dat het een innovatief project betreft en dat samenwerking met andere vakgebieden wordt gestimuleerd.

Aanvraagperioden:
29 april 2021 tot 22 juni 2021
23 juni 2021 tot 7 september 2021
8 september 2021 tot 2 november 2021
3 november 2021 tot 21 december 2021

Voorwaarden
De projectaanvraag moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen.
  • Talentontwikkeling speelt een rol
  • Samenwerking met andere vakgebieden wordt gestimuleerd
  • Er wordt een concreet eindproduct geleverd.
  • Het project waarvoor je een aanvraag doet is in omvang en tijdsduur afgebakend
  • Er zit een tijdvak van maximaal 6 maanden tussen het moment van aanvragen en de realisatie van het project
  • Je kunt bij je aanvraag duidelijk maken wanneer het project een succes is
  • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging etc., maar ook natuurlijke personen (studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen
  • Het verstrekkende fonds kijkt niet alleen naar de effecten op de korte termijn, maar ook naar de effecten voor jezelf en/of anderen op de lange termijn

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met het fonds via info@gofonds.nl.