Goed voorbereid aan de slag met collectie waarderen

Waarderen is in veel gevallen een dagelijks onderdeel van werken met (museale)collecties. Er worden keuzes gemaakt over bijvoorbeeld het aannemen van schenkingen, bepalen welke objecten tentoongesteld worden en het verbeteren van de kwaliteit door restauratie. Met collectie waarderen bedoelen we het systematisch vastleggen en onderbouwen van beslissingen die door meerdere personen worden genomen om tot een beargumenteerde waardering te komen.

De stappen voor het waarderen van collecties, zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschreven in de publicatie: Op de museale weegschaal. Om hier goed voorbereid mee aan de slag te gaan, is door onze stagiair Meike van Gemeren het handboek ‘Een goed begin is het halve werk’ geschreven.

Het handboek kun je hier downloaden. Bekijk hier de bijbehorende video van het LCM, die het document samenvat. Voor aanvullende informatie én bijbehorende Excelbestanden kun je contact opnemen met Kelly Witteveen.