Leden Erfgoed Gelderland Jongerengilde

Het Erfgoed Gelderland Jongerengilde is een werkgroep van jonge professionals, studenten en geïnteresseerden. Zij houden zich bezig met het Gelderse erfgoed op allerlei terreinen, van het betrekken van publiek tot inhoudelijke advisering. Het Jongerengilde is een initiatief van Erfgoed Gelderland en wordt door het bureau van de coöperatie ondersteund.

terug naar overzicht

Leden Erfgoed Gelderland Jongerengilde

Anna Louwerse

Anna Louwerse volgt na de zomer van 2022 de Master Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie Taal-en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht heeft zij zich gericht op Architectuurgeschiedenis, Erfgoed en Stadsgeografie. Zij is geïnteresseerd in de fotografische recepties van gebouwen en de daarmee samenhangende sociale geschiedenis. Zij heeft de kans gekregen een jaar lang onderzoek te doen naar vuurtorens. Daarvoor heeft zij stages gelopen bij de Nederlandse Vuurtoren Vereniging en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Daardoor heeft zij de adviespraktijk op het gebied van cultureel erfgoed goed leren kennen.

       

Eline Deen

Eline Deen is al van jongs af aan gefascineerd door geschiedenis. Daarom is ze dit vak uiteindelijk ook gaan studeren. Op dit moment volgt Eline de master History Today aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier leert ze onder andere hoe je de geschiedenis toegankelijk kunt maken voor een groot publiek via musea en erfgoedinstellingen. Een uitdaging die zij met veel plezier aangaat, want wat is leuker dan je eigen passie over te brengen op anderen?

       

Hilde van den Berg

Hilde van den Berg (25) is conservator bij Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht, gemeente Emmen. Tot haar 17e heeft zij echter in Doetinchem gewoond en nog steeds heeft ze een bijzondere band met de Achterhoek en de grensstreek. Hilde wil zich graag inzetten om Gelders erfgoed toegankelijker te maken voor iedereen die zichzelf er nog niet in terugziet.

       

Nick Nieboer

Nick Nieboer (24) studeerde tourism management aan de hogeschool Saxion. De opleiding richt zich op ondernemerschap en onderzoek in toerisme op internationaal niveau. Binnen de opleiding volgde hij een minor geschiedenis. Door zijn afstudeerscriptie kwam hij tot de conclusie dat er nog veel te winnen is omtrent erfgoedtoerisme. Momenteel werkt Nick bij de gemeente Oost Gelre aan een Europees project waarin de mogelijkheid wordt onderzocht om de historische Spaanse weg tot een toeristische culturele route te maken.

       

Sifra Verheijden

Sifra Verheijden is tweedejaars Research Master-student Archaeology aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is al van jongs af aan gefascineerd door geschiedenis en archeologie, en heeft haar passie voor Romeins erfgoed en publieksbereik de afgelopen jaren verder kunnen ontwikkelen. Met haar bachelorscriptie tijdens de studie Archeologie aan Hogeschool Saxion heeft zij onderzocht hoe het verhaal over de Romeinen in Gelderland kan worden overgebracht. In ons eigen land zijn er nog genoeg mooie verhalen over onze geschiedenis te vertellen, en een manier vinden om ook jongere generaties te boeien vindt Sifra essentieel binnen de Nederlandse archeologie.