Terugblik op de 84e CollectieGelderland-vergadering

De 25 deelnemers aan de 84e CollectieGelderland-vergadering werd wederom een vol programma voorgeschoteld. Op 25 juni kwamen zij online samen voor een sessie over alles dat met CollectieGelderland te maken heeft. Ingebrachte agendapunten gingen o.a. over de Samenwerking Museumarchieven en het vastleggen en ontsluiten van vervaardigersinformatie. Daarnaast waren er presentaties over audiovisuele collecties, Persistent Identifiers en auteursrechten.

Audiovisueel Archief Gelderland
Carola van Dijk en Map Huiskamp van het Gelders Archief vertelden over het Audiovisueel Archief Gelderland (AVAG): een dienst van het archief voor beheerders van audiovisueel erfgoed in de provincie. Bij het beheren van dergelijke collecties zijn zowel specialistische kennis als goede omstandigheden onontbeerlijk. Het AVAG denkt met collectiebeheerders mee en geeft ze advies. Daarnaast kunnen leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland jaarlijks tot twee uur aan audiovisueel materiaal in hoge kwaliteit laten digitaliseren. Geïnteresseerd of een vraag? Carola en Map zijn bereikbaar via avag@geldersarchief.nl.

Persistent Identifiers in Ede
Hoe voorkom je dat door linkrot digitale objecten niet langer toegankelijk zijn? Met behulp van Persistent Identifiers (PID’s). Een PID is een identificatiecode waarmee een digitaal erfgoedobject op een vaste locatie online terug te vinden is. De Gemeentearchieven van Ede en Barneveld hebben Persistent Identifiers in gebruik genomen. Esther Fidder, functioneel beheerder bij de afdeling Archief van de Gemeente Ede, was vanuit het archief verantwoordelijk voor het proces. Samen met leverancier DEVENTit koos zij voor ‘handle’ als PID-systeem en bedacht ze de interne processen. Voor het archief een belangrijke stap. Zij delen immers tienduizenden records met derden, waaronder CollectieGelderland. Door PID’s toe te kennen aan de erfgoedobjecten, zorgen zij ervoor dat die objecten op een vaste locatie vindbaar zijn. Ook kapotte links zijn dan iets van het verleden.

Auteursrechten in Adlib
Voor het online publiceren van een collectie is het van wezenlijk belang dat duidelijk is welke rechten op erfgoedobjecten en reproducties rusten. Dat is meestal goed uit te zoeken. Maar hoe leg je deze informatie vervolgens vast? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden heeft Bibi Bodegom op verzoek van Erfgoed Gelderland hierover een handleiding geschreven voor Adlib-gebruikers. Het zijn twee documenten geworden. De handleiding zelf en een tabel met mogelijke auteursrechtelijke statussen die je kunt toekennen. De handleiding bevat een hoofdstuk over het gebruik van deze auteursrechteninformatie voor het online publiceren van collectie. De informatie die in Adlib wordt vastgelegd, kan zo gebruikt worden voor een juiste auteursrechtenduiding op bijvoorbeeld CollectieGelderland.

Vergadering #85
Hoewel we net een jaar digitaal vergaderen, is het haast een nieuwe traditie te noemen: de nazit. Op het einde van de vergadering is er – voor wie dat wil – tijd en ruimte om informeel bij te praten over de gang van zaken in museum of archief. Bij een vergadering op locatie gaat dat bijpraten veel natuurlijker. Op verzoek van de deelnemers gaat Erfgoed Gelderland daarom onderzoeken of het mogelijk is op vrijdag 24 september op locatie, mogelijk in hybride vorm, te vergaderen.

Afbeelding: Regionaal Archief Nijmegen, Fotocollectie, F23379 / Publiek Domein.