Symposium Open-up! Een 3Dimensionaal Verhaal

Het maken van replica’s is van alle tijden. Met 3D-scantechnieken worden deze kopieën steeds realistischer. Dit roept sterker dan ooit de vraag op wat de historische en ethische waarde is van een replica ten opzichte van het oorspronkelijke object. Tijdens het online symposium ‘Open-up! Een 3Dimensionaal Verhaal’ op donderdag 24 juni staan we stil bij deze vraag en onderzoeken we nieuwe mogelijkheden die de (digitale) 3D-replica’s bieden voor publiekspresentatie en publiekstoepassingen binnen de erfgoedsector. Het symposium start om 09.30 uur en is rond 13.00 uur afgelopen.

Programma
De ochtend start met twee presentaties. Liselore Tissen, kunsthistoricus en buitenpromovendus aan de Universtiteit Leiden, gaat in op de ethische vragen en discussies rondom de introductie van 3D-reproducties en de manier waarop deze technologie op een verantwoorde manier gebruikt kan worden binnen de kunst- en erfgoedsector. Charlotte Rixten, directeur Museum Villa Mondriaan, vertelt waarom 3D-modellen en digitalisering ons de unieke kans geven om cultureel erfgoed weer terug te leggen in de handen van het publiek.

Na de pauze volgen enkele kortere Lightning Talks van onder andere Sanne Frequin (kunsthistoricus) over het spanningsveld tussen ‘echt’ en ‘net echt’, Simone Claessen (conservator Nederlands Mijnmuseum) over het project ‘Mining the Netherlands’ en Cindy Zalm (head of collection management Nationaal Museum van Wereldculturen) over haar ervaring met (de toepassing van) 3D-scans. Ook vindt tijdens het symposium de officiële lancering plaats van het project Schatkamers van Gelderland op collectiegelderland.nl door Peter Drenth, gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed van de Provincie Gelderland.

Meer informatie
Een uitgebreider programma van het symposium vindt u hier. Aanmelden voor het symposium kan via het aanmeldformulier.