Marc Wingens gekozen in Council van Europa Nostra

Marc Wingens, algemeen directeur van Erfgoed Gelderland, is op maandag 14 juni gekozen in de Council van Europa Nostra, de Europese ngo voor erfgoed. Marc is mede dankzij voorkeurstemmen van leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland in de Council gekomen. Hij zal zich in het bijzonder gaan richten op het belang van kleinere, regionale erfgoedorganisaties, een integrale erfgoedbenadering en grensoverschrijdende samenwerking. De benoeming moet nog worden bekrachtigd door de General Assembly, die eind september bijeen zal komen.