Levende geschiedenis

Deze handleiding doorloopt de stappen die komen kijken bij een oral history interview, van de voorbereiding tot het presenteren van het resultaat.

Oral History Pamflet

Na gesprekken met diverse erfgoedorganisaties over de betekenis en toepassing van oral history schreef Erfgoed Gelderland dit pamflet met praktische tips.