Levende geschiedenis

Deze handleiding doorloopt de stappen die komen kijken bij een oral history interview, van de voorbereiding tot het presenteren van het resultaat.