Vrijwilligers: pijler onder de musea

In het eerste kwartaal van 2016 voerde Movisie een 1-meting uit over vrijwilligerswerk in musea in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd bij musea die zijn opgenomen in het Nederlands Museumregister.

Waardecreatie door samenwerken en kennisdelen: factsheet

In het voorjaar van 2019 telt de coöperatie bijna 200 leden. Na de eerste jaren van ontwikkelen en positioneren,  onstond bij de Raad van Bestuur de behoefte om de relatie met de leden te herijken en in te zoomen op de meerwaarde van de coöperatie als geheel. Dat is vertaald naar een onderzoek, uitgevoerd door Liesbeth Tonckens.

Waardecreatie door samenwerken en kennisdelen: rapport

In het voorjaar van 2019 telt de coöperatie bijna 200 leden. Na de eerste jaren van ontwikkelen en positioneren onstond bij de Raad van Bestuur de behoefte om de relatie met de leden te herijken en in te zoomen op de meerwaarde van de coöperatie als geheel. Dat is vertaald naar een onderzoek uitgevoerd door Liesbeth Tonckens.

Museumnorm 2020

Deze herijkte versie van de Museumnorm is een actualisatie en verdere verduidelijking van de Museumnorm van 2015. De uitgangspunten zijn verstevigd door de toevoeging van de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Museumnorm 2020: bijlage hulpvragen

De hulpvragen kunnen u helpen bij de invulling van de 17 criteria van de Museumnorm 2020 en helpen u een inschatting te maken van in hoeverre uw instelling voldoet aan de Museumnorm.

Handboek Historische Verenigingingen

Met het Handboek Historische Verenigingen ondersteunt Erfgoed Gelderland Historische Verenigingen. Van het werven van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers, tot het bereiken van een breder en jonger publiek en meer.

Beheersovereenkomst

Van beheer van een collectie is sprake wanneer een collectie door gemeente, provincie of rijk in beheer wordt gegeven aan een museum. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst opgesteld. In dit document leest u alles waar u aan moet denken bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.