Waardecreatie door samenwerken en kennisdelen

In 2019 deed Liesbeth Tonckens onderzoek naar de meerwaarde van de coöperatie.