Waardecreatie door samenwerken en kennisdelen

In het voorjaar van 2019 telt de coöperatie bijna 200 leden. Na de eerste jaren van ontwikkelen en positioneren onstond bij de Raad van Bestuur de behoefte om de relatie met de leden te herijken en in te zoomen op de meerwaarde van de coöperatie als geheel. Dat is vertaald naar een onderzoek uitgevoerd door Liesbeth Tonckens.