Leden voor de commissie Zichtbaarheid en Communicatie

Erfgoed Gelderland heeft voor leden van de coöperatie enkele plaatsen open in de Ledencommissie Zichtbaarheid en Communicatie. Deze commissie denkt periodiek mee over de zichtbaarheid en communicatie van de coöperatie.

Interesse? Neem contact op!

terug naar overzicht

Ledencommissie Zichtbaarheid en Communicatie

De ledencommissie Zichtbaarheid en Communicatie denkt periodiek mee over de zichtbaarheid en communicatie van de coöperatie Erfgoed Gelderland. Daarbij passeren verschillende onderwerpen de revue zoals de communicatie rond het Verhaal van Gelderland en hoe je als coöperatie de zichtbaarheid van afzonderlijke leden kunt versterken. De ledencommissie evalueert hoe de coöperatie zichtbaar is geweest, geeft suggesties voor komende perioden en levert input voor het beleidsplan van de coöperatie op het terrein van zichtbaarheid en communicatie. Daarmee vormt de ledencommissie een klankbord voor de medewerkers van het bureau die zich bezighouden met het communicatiebeleid van de coöperatie.

Wie zoeken wij?

De ledencommissie heeft ruimte voor ongeveer vijf afgevaardigde leden uit de coöperatie. Daarbij streven we naar een representatieve afspiegeling van het ledenbestand. Iedereen is welkom om zich aan te melden voor de commissie. U hoeft hiervoor geen specifieke kennis van marketing of communicatie te hebben. We waarderen het als u kritisch kunt reflecteren op de wijze waarop we als coöperatie zichtbaar zijn en op diverse onderwerpen die we voorafgaand aan de vergaderingen zullen voorleggen.

De Ledencommissie Zichtbaarheid en Communicatie komt ongeveer vier keer per jaar (online) samen en kan tussentijds om advies gevraagd worden. De ledencommissie wordt voorgezeten door Henriette Kosse (publiek & communicatie) en Monique van der Wielen (corporate communicatie).

Interesse?

Hebt u interesse om plaats te nemen in de Ledencommissie Zichtbaarheid en Communicatie? Dan kunt u dat kenbaar maken door een bericht te sturen aan info@erfgoedgelderland.nl o.v.v. ledencommissie zichtbaarheid & communicatie. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Vragen over de ledencommissie kunt u richten aan Henriette Kosse (h.kosse@erfgoedgelderland.nl) of Monique van der Wielen (m.vanderwielen@erfgoedgelderland.nl). Mocht er meer interesse zijn dan plaats in de commissie, dan zullen wij een selectie maken.