Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland ondersteunt ideeën en plannen over allerlei onderwerpen. Op de subsidiepagina van de provincie kunt u filteren op Cultuur & Erfgoed. Daar vindt u regelingen zoals de Gelderse thematische verhaallijnen, kleine musea en historische organisaties en cultuur- en erfgoedparticipatie. Maar kijk voor bepaalde plannen, bijvoorbeeld rondom toegankelijkheid, ook eens verder bijvoorbeeld naar de regeling Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorzieningen.

Bezoek de website