The Future is Heritage

The Future is Heritage is een internationaal netwerk voor jonge erfgoedprofessionals, studenten, vrijwilligers en geïnteresseerden. Het netwerk richt zich op het verstevigen van de positie van (toekomstige) jonge professionals in het erfgoedveld en benadrukt intergenerationele samenwerking.

ThemaJongeren, Participatie
Publieksbenadering
DoelgroepErfgoedprofessionals, Erfgoedvrijwilligers
Historici
ProductAdvies, Evenement
Platform, Projectcoördinatie, Onderzoek
terug naar overzicht

Wat is The Future is Heritage?

The Future is Heritage is een internationaal netwerk van jonge erfgoedprofessionals, studenten, vrijwilligers en erfgoed-geïnteresseerden. Tijdens jaarlijkse activiteiten zet dit netwerk zich in voor een inclusievere, duurzame en meer gelijkwaardige Europese erfgoedsector waarin jong en oud intensief samenwerken. De doelstellingen van The Future is Heritage zijn:

  • Het verbeteren van de arbeids- en invloedspositie van jonge erfgoedprofessionals, studenten en vrijwilligers in de Europese en regionale erfgoedsectors.
  • Het stimuleren van internationale en intergenerationele samenwerking en kennisuitwisseling.
  • Het stimuleren van verduurzaming van de Europese en regionale erfgoedsectors door multidisciplinaire samenwerkingen.
  • Werken aan een inclusief en divers erfgoed werkveld.
  • Onder de aandacht brengen van en zoeken naar oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan erfgoed.

Erfgoed Gelderland is een vaste ondersteuningspartner sinds de oprichting van het The Future is Heritage netwerk in 2017 door Erfgoed Brabant. Sinds 2021 is Erfgoed Gelderland de voornaamste aanstichter van het project.

Wat doet The Future is Heritage?

Jaarlijks worden er vanuit The Future is Heritage activiteiten georganiseerd. Meestal is dit een groot evenement in een Europese stad of regio, zoals een conferentie of field school. Ook worden er online activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een webinar. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor zowel jonge als gevestigde professionals. Tijdens deze activiteiten komt een internationale groep bijeen. De deelnemers doen nieuwe contacten op, discussiëren en wisselen kennis uit.

Het projectteam

Een projectteam organiseert en programmeert The Future is Heritage evenementen. Voor elk jaar wordt telkens een nieuw projectteam samengesteld, bestaande uit werknemers van Erfgoed Gelderland en Erfgoed Brabant, leden van partnerorganisaties, oude deelnemers en nieuwe gezichten.

The Future is Heritage Summit 2022

In 2022 van 24 tot 27 september vond Future is Heritage Summit plaats in Praag: een vierdaags evenement voor studenten en jonge professionals/vrijwilligers in het erfgoedveld. The Future is Heritage deed dit in samenwerking met onder meer Europa Nostra en de European Students’ Association for Cultural Heritage (ESACH). In workshops, lezingen en excursies behandelden we belangrijke thema’s binnen het Europees erfgoedveld. Het evenement vond deels gelijktijdig plaats met de jaarlijkse European Cultural Heritage Summit, georganiseerd door Europa Nostra en haar partners. Meer informatie over The Future is Heritage Summit 2022 vindt u op de website van The Future is Heritage.

Eerdere evenementen

De eerste The Future is Heritage Summit vond plaats in Berlijn in 2018, georganiseerd door Erfgoed Brabant en partners. In 2019 volgde de Capacity Building Days in Athene en de Past : Forward Conference in Eindhoven. Vanwege de Corona-pandemie organiseerde The Future is Heritage in 2020 een online programma. In vijf sessies bediscussieerden de deelnemers verschillende casussen uit het Europese erfgoedveld. Toen het in oktober 2021 opnieuw mogelijk was om samen te komen, resulteerde dit in de Heritage Field School in de omgeving van Arnhem.

De deelnemers van de ‘Heritage Field School’ van The Future is Heritage bij Fort Pannerden, 2021.

Hoe raak ik betrokken?

The Future is Heritage werkt niet met lidmaatschappen. Iedereen die dat wil kan gratis en vrijblijvend deelnemen en onderdeel zijn van het netwerk. Voor meer informatie, ga naar www.thefutureisheritage.com of volg The Future is Heritage op de volgende sociale media:

Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact met thefutureisheritage@erfgoedgelderland.nl

Deze organisaties hebben The Future is Heritage gesteund: