Symposium ‘Participatie en erfgoedbeleid: Het Verdrag van Faro in de praktijk’

Op maandag 27 mei organiseren we het symposium ‘Participatie en erfgoedbeleid: Het Verdrag van Faro in de praktijk’.

Datum gestart27-05-2024
ThemaParticipatie
DoelgroepBeleidsmakers, Bestuursleden
Erfgoedprofessionals, Erfgoedvrijwilligers, Gemeenten
ProductEvenement
terug naar overzicht

Op 27 mei tijdens het symposium ‘Participatie en erfgoedbeleid: Het Verdrag van Faro in de praktijk’ gaan we met beleidsmakers, erfgoedbeheerders en anderen in gesprek over erfgoedparticipatie. We bespreken de gedachte achter het Verdrag van Faro, de rol van erfgoed voor de maatschappij en hoe je het verdrag vertaalt naar de erfgoedpraktijk. Het symposium vindt plaats bij Rozet in Arnhem (Kortestraat 16).

Dit symposium is bedoeld voor iedereen die graag wil meepraten over erfgoedparticipatie. Het symposium is voor leden van Erfgoed Gelderland gratis toegankelijk. Aan niet-leden van Erfgoed Gelderland vragen we een kleine bijdrage van €17,50 entree.

Programma

Hieronder volgt een overzicht van het dagprogramma. Het symposium start om 13.30 uur en is omstreeks 17.00 uur ten einde.

 • 09:30 uur | Inloop
 • 10:00 uur | Algemene ledenvergadering Erfgoed Gelderland
 • 12:00 uur | Uitreiking Gelderse Roos Prijs 2024
 • 12:30 uur | Lunch, inloop symposium
 • 13:30 uur | Start Symposium Erfgoedparticipatie
 • 13:40 uur | ‘Het Verdrag van Faro’ door Machteld Linssen
 • 13:55 uur | ‘Van verdrag naar beleid naar praktijk’ door Masja Parlevliet
 • 14:15 uur | Faro Bingo!
 • 14:45 uur | Pauze
 • 15:15 uur | Deelsessies
 • 16:15 uur | Gezamenlijke afsluiting en borrel

Programmaonderdelen uitgelicht

Hier lichten we de bovengenoemde onderdelen van het programma toe.

Ledenvergadering (Let op: alleen voor leden van Erfgoed Gelderland)

Voorafgaand aan het symposium vindt de ledenvergadering plaats van Erfgoed Gelderland. De ledenvergadering is enkel voor leden van de coöperatie. Zij hebben een uitnodiging ontvangen voor de vergadering.

Uitreiking Gelderse Roos Prijs 2024

Rond 12.00 uur is er een feestelijk moment waarbij de Gelderse Roos Prijs 2024 wordt uitgereikt aan een initiatief dat op bijzondere wijze jongeren betrekt bij Gelders erfgoed. Dat heeft natuurlijk ook alles met erfgoedparticipatie te maken. Je bent van harte uitgenodigd om wat eerder aan te sluiten om aanwezig te kunnen zijn bij de uitreiking van de prijs.

Het Verdrag van Faro | Machteld Linssen (RCE)

Machteld Linssen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft de lezing ‘Het verdrag van Faro. Anders nadenken over rol van erfgoed binnen de samenleving.

De Raad van Europa benadrukt met het Verdrag van Faro een ander perspectief op erfgoed. Het verdrag stelt dat erfgoed een grotere functie kan hebben voor de samenleving. Niet alleen de historische plek zelf, het voorwerp, de traditie enz. is belangrijk, maar vooral ook de verschillende betekenissen en het gebruik ervan. Erfgoed is bovendien een bron voor ruimtelijke, sociale, economische en democratische ontwikkeling als alle belanghebbenden daar een betrokkenheid bij hebben.

Van verdrag naar beleid naar praktijk | Masja Parlevliet (Gemeente Apeldoorn)

Masja Parlevliet, senior adviseur en coördinator Cultuur & Erfgoed bij gemeente Apeldoorn, geeft de lezing ‘Van verdrag naar beleid naar praktijk: wat is de toegevoegde waarde?’

De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuwe koers voor cultuur en erfgoed, maar sinds de afgelopen beleidsperiode werd al in de geest van Faro gewerkt. In Apeldoorn werkt men niet alleen vanuit het stadhuis, maar sámen met instellingen, organisaties en inwoners. Masja geeft een kijkje achter de schermen en laat zien hoe zij als gemeente de vertaalslag maken van beleid naar praktijk.

Deelsessies

In de middag kun je kiezen uit drie verschillende deelsessies. Bij binnenkomst op 27 mei kun je aangeven bij welke deelsessie je graag aanwezig wilt zijn.

Participatie in de volle breedte

Participatie draait niet alleen om toegankelijkheid en publieksbereik. Het Verdrag van Faro moedigt ons aan om een stap verder te gaan: meedoen door meebeslissen. Lorna Cruickshanks van de Erfgoed Academie neemt ons mee in alle mogelijke vormen van participatie. Met voorbeelden uit de praktijk laat ze zien hoe eigenaarschap en zeggenschap kan worden gestimuleerd bij uiteenlopende doelgroepen en welke impact dat heeft. Je gaat zelf aan de slag met uitdagingen die je kunt tegenkomen en hoe je die kunt oplossen.

Erfgoed midden in de samenleving

Welke betekenis heeft erfgoed wanneer het niet ten goede komt aan de mensen om wie het gaat? Julie Winkelman en Jacoline Zilverschoon van het Flipje en Streekmuseum Tiel hebben in de praktijk ondervonden hoe erfgoed kan worden ingezet bij sociaal-maatschappelijke projecten. De focus ligt niet langer (enkel) op het behoud van erfgoed, maar de waarde voor de samenleving.

Ruimte voor andere erfgoedopvattingen en kennis over erfgoed

Terloops erfgoed, immaterieel erfgoed, erfgoed van vermaak: de grenzen van wat erfgoed is en wat niet zijn aan het verschuiven. Wat vinden buurtbewoners eigenlijk het belangrijkste stukje erfgoed in hun wijk? Welke verhalen hebben ze daarover? En hoe kunnen gemeenten deze verhalen gebruiken in bijv. hun omgevingsvisie. Eef Stoffels van de gemeente Zutphen vertelt over hun plannen om hun erfgoednota te actualiseren met behulp van oral history.

Praktische informatie

Datum: 27 mei 2024
Tijd: Algemene ledenvergadering (10:00 – 11:30 uur, besloten voor leden van Erfgoed Gelderland), uitreiking Gelderse Roos Prijs (12:00 – 12:30 uur), lunch (12:30 – 13:30 uur) en symposium Erfgoedparticipatie (13:30 – 17:00 uur).
Locatie: Rozet (Kortestraat 16, Arnhem)
Lunch: Het volledige programma is gratis voor leden van Erfgoed Gelderland, niet-leden betalen voor deelname aan het symposium en de lunch een bijdrage van €17,50 (incl. btw). Je ontvangt daarvoor na aanmelding een factuur.
Aanmelden: Het aanmeldformulier is inmiddels gesloten. Voor vragen kun je contact opnemen via info@erfgoedgelderland.nl.