Terugblik stakeholderbijeenkomst Erfgoed Gezocht

Afgelopen vrijdag 9 juli kwamen ruim 35 betrokkenen van het Erfgoed Gezocht project digitaal bij elkaar voor de presentatie van de eerste resultaten van het burgerwetenschapsproject Erfgoed Gezocht.

Resultaten
Tijdens de bijeenkomst werden de recentelijk ontdekte raatakkers of Celtic field terreinen met de deelnemers gedeeld. Raatakkers zijn de restanten van prehistorische akkercomplexen waar boeren tussen ca. 1000 v.Chr. en 200 n.Chr. gewassen verbouwden op kleine akkertjes van ca. 35 x 35 meter. De lage wallen tussen die akkers zijn nu nog zichtbaar op hoogtebeelden en vormen een patroon dat doet denken aan het honingraat, vandaar de naam raatakkers. In totaal is op de Veluwe nu 32 km2 aan raatakker bekend. De Erfgoed Gezocht vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het ontdekken van een zeer belangrijk deel hiervan.

Afbeelding: Hoogtebeeld van de Veluwe.

Daarnaast is geschetst hoe de directe toekomst van het project eruit zal zien en wat de betrokkenen als eindproduct mogen verwachten. Om vast te stellen of de potentiële nieuwe grafheuvels inderdaad echte grafheuvels zijn, is aanvullend booronderzoek in het veld nodig. Dit zal na de zomer samen met vrijwilligers plaatsvinden onder leiding van de Universiteit Leiden.

Deelnemers
Een diverse groep betrokken partijen was aanwezig. Deze groep bestond uit archeologen van gemeenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, erfgoedambtenaren, terreinbeheerders van natuurorganisaties en vertegenwoordigers van de burgerwetenschappers. Omdat de resultaten van dit onderzoek veel partijen raken, heeft het project vanaf het begin alle partijen zo veel mogelijk betrokken.

Raad van burgerwetenschappers
Een nieuwe toevoeging aan de betrokkenen: de raad van burgerwetenschappers. Dit is de afvaardiging van de deelnemers aan het project die de grote groep betrokken vrijwilligers vertegenwoordigd. De raad wordt betrokken bij alle grote beslissingen van het project. Zij denken mee, adviseren, en brengen ideeën en wensen van de deelnemers onder de aandacht van het projectteam van archeologen. Door de raad is Erfgoed Gezocht een echt participatieproject op basis van co-creatie geworden.

Erfgoed Gezocht
In het Erfgoed Gezocht project hebben vrijwilligers op hoogtekaarten meegespeurd naar resten van onontdekt archeologisch erfgoed op de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Iedereen kon meehelpen bij de online zoektocht om grafheuvels, raatakkers of Celtic fields en houtskoolmeilers en/of karrensporen te identificeren op hoogtekaarten. Het speuren via de computer is inmiddels afgerond. Na de zomer kan iedereen die geïnteresseerd is mee op veldwerk om de gevonden resten in het veld te onderzoeken.

Mee het veld in? Houd de Erfgoed Gelderland website in de gaten om te zien wanneer de inschrijving start.

Erfgoedgezocht 2019