Subsidiepot voor Gelderse streektaalprojecten

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, lid van coöperatie Erfgoed Gelderland, focust zich dit jaar extra op het onder de aandacht brengen en houden van streektaal en regionale identiteit. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland. Nieuw daarbij is dat het Erfgoedcentrum alle Gelderse regio’s waar Nedersaksisch wordt gesproken, gaat bedienen. Naast de Achterhoek is dit ook de noordoost Veluwe.

Stimuleringsfonds
Er is ook een subsidiepot van 25.000 euro beschikbaar voor kleine lokale en regionale initiatieven die bijdragen aan het gebruik en behoud van het Nedersaksisch in Gelderland. Belangrijk, want de streektaal, in al zijn varianten, is niet alleen nauw verbonden aan een streek maar ook aan de gebruiken en gewoontes van zijn bewoners. Het maakt onderdeel uit van de eigen identiteit. Projecten en activiteiten die te maken hebben met de Nedersaksische streektaal zoals die in Gelderland wordt gesproken (Achterhoeks en noordoost Veluws) kunnen worden aangemeld bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Er is maximaal 5.000 euro per project beschikbaar.

Meer informatie op www.ecal.nu/streektaal-streekcultuur en op www.ecal.nu/stimuleringsfonds-streektaal .