Eerste bijeenkomst publieksvertaling Verhaal van Gelderland 

Het Verhaal van Gelderland biedt context om heden, verleden en toekomst te begrijpen, waarderen en verrijken. In 2017 tekenden 102 organisaties het convenant Verhaal van Gelderland. Sindsdien zijn er binnen het masterplan Verhaal van Gelderland projecten gestart en uitgevoerd met het erfgoedveld. Nu is het tijd om het Verhaal van Gelderland naar een breder publiek te brengen.

Vrijdag 19 maart 2021 kwamen de directeuren van 13 grote leden van Erfgoed Gelderland bij elkaar om de plannen hiervoor te bespreken. De aftrap is gedaan met organisaties die veel verhalen en collecties vertegenwoordigen. Uiteraard worden andere organisaties hierna er ook bij betrokken. Digitaal aanwezig op 19 maart waren de grote publiekstoegankelijke musea en monumenten, aangevuld met de grootste stadsmusea en bibliotheken, Tweede Wereldoorlog-musea en archieven met een groot publieksbereik in eigen regio. Het doel van de bijeenkomst: het presenteren en doornemen van het raamwerk voor de publieksvertaling en het opzetten van een programmaraad.

Samenwerking publiekscampagne
Het Verhaal van Gelderland wordt in het vroege voorjaar van 2022 gelanceerd met een brede publiekscampagne. Het doel van de campagne is om zo veel mogelijk mensen op hun eigen manier kennis te laten maken met het Gelderse verledenDat kan via het vierdelige boek dat rond mei 2022 uitkomt, maar bijvoorbeeld ook door middel van routes, vr-games, tentoonstellingen en andere activiteiten bij erfgoedorganisaties. Het Verhaal van Gelderland wil die verschillende activiteiten en organisaties samenbrengen en context geven aan verhalen, objecten en plaatsen. Algemeen directeur van Erfgoed Gelderland, Marc Wingens, legt in de bijeenkomst uit waarom dat belangrijk is: “Samenwerken vergroot de zichtbaarheid en promotie van het Gelderse erfgoed voor een breder publiek. Het raamwerk van Verhaal van Gelderland is zo opgezet dat elke partner de thema’s die hij zelf belangrijk vindt, binnen een ruimere context kan plaatsen.” 

 Inhoudelijk raamwerk
Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvingen de deelnemers een raamwerk voor de publieksvertaling van het Verhaal van Gelderland. In het raamwerk zijn zeven overkoepelende thema’s uitgewerkt die organisaties naar eigen inzicht kunnen toepassen op hun activiteiten en collecties. Bij het opstellen van dit raamwerk is bewust gekeken naar verbindingen met de landelijke canon en het boekwerk Verhaal van Gelderland. Lian van der Zon legt in de bijeenkomst uit hoe het raamwerk in de praktijk gebruikt kan worden: “De thema’s overstijgen de tijdvakken en kunnen daarom heel goed naar het heden en de toekomst getrokken worden. Ze vormen een lens die ons uitdaagt om op verschillende manieren naar het verleden te kijken en om (nieuwe) verbanden te leggen tussen Gelderse organisaties. Zo staat een tentoonstelling of collectiestuk niet langer op zichzelf.”

Reacties deelnemers en programmaraad
Directeur bedrijfsvoering Liesbeth Tonckens licht de praktische uitwerking toe: “Erfgoed Gelderland zorgt voor structuur en overzicht bij marketing en promotie en denkt ook graag creatief mee over de ontwikkeling van activiteiten.”

Meerdere deelnemers melden zich aan om zitting te nemen in de programmaraad, die wordt gefaciliteerd en ondersteund door Erfgoed Gelderland. Een greep uit de reacties van de deelnemers: “Dit was een zinvolle bijeenkomst, er zijn goede lijnen uitgezet”, “Ik ben enthousiast over de samenwerking, bedankt voor dit initiatief” en “Er ligt een mooi raamwerk, daar kunnen we ongetwijfeld wat mee”. Erfgoed Gelderland maakt binnenkort een afspraak met de programmaraad. Het Verhaal van Gelderland zal daarnaast uitgebreid gedeeld worden met andere leden van Erfgoed Gelderland in de eerstvolgende ledenraadvergadering van vrijdag 16 april 2021 

Organisaties die deelnamen aan de aftrap:
Afrika Museum, Museum van Wereldculturen
Airborne Museum en Airborne at the Bridge
CODA 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Geldersch Landschap en Kasteelen
Kasteel Huis Bergh
Musea Zutphen
Museum Arnhem
Nederlands Openlucht Museum en Entoen.nu
Regionaal Archief Rivierenland
Rozet Arnhem/Gelderland Bibliotheek
Slot Loevestein
Stadsmuseum Harderwijk en Marius van Dokkummuseum 

Beeld: Verhaal van Gelderland raamwerk