Voorbeeld – schenkinsovereenkomst

Bij een schenking wordt een object in eigendom overgedragen door de eigenaar aan het museum. Dit document is een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst die u kunt gebruiken bij schenking van […]

Bruikleenovereenkomst

Bij een bruikleenovereenkomst blijft de bruikleengever eigenaar van het object. De bruikleennemer wordt geacht om goed te zorgen voor het in bruikleen gegeven object. In dit document staat alles waar […]

Faciliteiten rapport

Het ICN heeft een standaardformulier ontwikkeld dat door musea aan bruikleennemers kan worden toegezonden met het verzoek dit in te vullen.