Werkgroep Bouwhistorie Zutphen

Particuliere bewoners /eigenaren, Stichting Wijnhuisfonds, Regionaal Archief Zutphen, Gemeente Zutphen (Archeologie en Monumentenzorg)

PlaatsZutphen
Eigenaar Historische Vereniging Zutphen
Stemmen 173
website terug naar overzicht

De in het voorjaar 1994 opgerichte werkgroep Bouwhistorie Zutphen documenteert in detail panden met middeleeuwse wortels. Bij de start in 1994 werd uitgegaan van 1572, het jaar waarin – volgens de overlevering – de Spanjaarden Zutphen grotendeels verwoestten. Als grens tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd wordt dan ook uitgegaan van 1572. In de loop van de tijd werden ook historische panden van latere jaren bekeken. Bewoners / eigenaren van de veelal particuliere panden, worden benaderd, of benaderen zelf de werkgroep, en samen met hen wordt het onderzoek gedaan. Vrijwilligheid, enthousiasme, en “samen met” vormen de basis van de werkwijze.

Bijzonder is dat het object niet alleen vanuit bouwtechnisch en vanuit bouwhistorisch perspectief beschreven wordt, maar dat er ook wordt gekeken naar de bewonersgeschiedenis door de eeuwen heen. Door die innovatieve aanpak ontstaat een beeld van hoe door de eeuwen heen het pand een rol speelde binnen de zutphense samenleving. Alle rapportages komen in een databank samen. Op basis van de opgedane kennis worden publicaties verzorgd, verschijnen er boeken, is er een bouwhistorische rondwandeling gemaakt, houdt de werkgroep lezingen en rondleidingen voor een breed publiek. Daarnaast is en wordt ook lesmateriaal voor scholen ontwikkeld. Om de toegankelijkheid van al het materiaal nog verder te verbeteren, wordt al het materiaal van de werkgroep ondergebracht in het “Erfgoedportaal” van de gemeente Zutphen.

Er zijn inmiddels bijna 250 panden onderzocht en beschreven. Allemaal voorzien van een rapportage voor de bewoners / eigenaren. Contacten in het veld, zowel regionaal als landelijk, zorgen voor brede interactie en verspreiding van de ervaringen vanuit Zutphen naar andere verwante organisaties. De gemiddeld 15 deelnemers van de werkgroep zijn allemaal vrijwilligers, met een inmiddels diepgaande kennis van de (bouw)historie van en in de stad. In de loop van de tijd zijn er nieuwe mensen bijgekomen en vertrokken er ook een aantal. Dit jaar wordt het 25-jarig jubileum gevierd.