Vrieze’s Erfgoed

Provincie Gelderland, Gemeente Heerde, Waterschap Vallei en Veluwe, Europees fonds Plattelandsontwikkeling, GLK, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, KNNV Epe/Heerde, Werkgroep oud-Wapenveld, Project Hattemer Poort, Project Veluwekroon, Imkervereniging Heerde, Stichting schaapskudde Epe/Heerde

PlaatsWapenveld
Eigenaar Stichting Molenbezit gemeente Heerde
Stemmen 134
website terug naar overzicht

In 2009 schonk Willem Vrieze de oude molenaarswoning, het terrein van drie hectare en, na zijn overlijden in 2016, ook zijn eigen bungalow op het terrein, aan de Stichting Molenbezit gemeente Heerde. Na een verkenning van de mogelijkheden is gekozen voor een functie als bezoekerscentrum met als icoon de korenmolen de Vlijt. Dit met aandacht voor de bewoningsgeschiedenis van drie generaties Vrieze, historische verbondenheid met het klooster Hulsbergen en de Moderne Devotie, de kerkelijke Afscheiding en herinneringstoerisme met de crash van de Halifax DT 795 in WOII.

Deze schenking maakte veel energie los als het gaat om sociale cohesie, de inzet van vrijwilligers en het herstel van het historische erfgoed. Begonnen werd met de restauratie van de vervallen molenaarswoning  uit 1920 waarvoor 380.000 euro bijeen werd gebracht. Ook werd de vervallen hooiberg vervangen door een nieuw exemplaar. De schuur voor de veevoederhandel werd getransformeerd in een winkel met streekproducten en molen de Vlijt maalt voor regionale bakkers en produceert meelproducten voor de consument. Dit jaar is een koppel maalstenen geschikt gemaakt voor het malen van Veluws graan en werd een borstelbuil aangeschaft om ook bloem te produceren.
In 2010 was Vrieze’s Erfgoed winnaar van 33.333 euro in de wedstrijd ‘Levend Landschap’ van de stichting Landschapsbeheer Gelderland. De uitvoering kwam tot stand door vrijwilligers en de bijenstal werd gebouwd door leerlingen van de RSG Noord-Oost Veluwe in Epe. Het terrein kent verder een moestuin en historische akkerbouw van haver en rogge. In de natuurlijke kuil voor de molen is een amfitheater gerealiseerd.

Door Els Thijssen Museumadvies werd een inrichtingsplan gemaakt voor de functie van bezoekerscentrum inclusief expositieruimte. De kosten van 150.000 euro werden door subsidies en fondsen bijeen gebracht. Er werden lesbrieven ontwikkeld over molen de Vlijt en het klooster Hulsbergen die via het Cultuurpact Noord-Veluwe beschikbaar zijn voor het onderwijs. Met het GLK werd het Kloosterpad ontwikkeld, een wandelroute over 4,5 km.

Vrieze’s Erfgoed heeft veel met andere partijen samengewerkt. Met de stichting Waterrijke Veluwe werd een waterspeelplek en een watertappunt gerealiseerd. Samen met de provinciale projecten Veluwekroon en Hattemerpoort werd een opslagruimte gebouwd en een trekpont over het Apeldoorns kanaal gerealiseerd. In samenwerking met de schaapskudde Epe/Heerde is het onderhoud van een naastgelegen heideterreintje van de gemeente Heerde overgenomen. Leerlingen van het Deltion College uit Zwolle ontwierpen het logo en de huisstijl. Dankzij steun van de gemeente Heerde is vooral veilige, ontsluitingsweg aangelegd. In de loop der jaren zijn verder bijdragen ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds, het VSB-fonds, stichting Zabawas, het ANWB-fonds en de plaatselijke fondsen Jan Nienhuisvereniging, Elisabeth Langenberg stichting, de Adriana Hoogenboomstichting, de H. Matenstichting, het Rabofonds en tal van particulieren.

Met de bouw van een nieuwe kapschuur in 2018, werd Vrieze’s Erfgoed afgerond. Daarin is plaats voor een historische smederij, de geschonken historische dorsmachine die jaarlijks wordt gebruikt en een vitrinewand met restanten van de Halifax DT 795 die in april 1943 bij de molen neerstortte. Op de crashlocatie staat een informatiepaneel en een kunstwerk waarin onderdelen van het vliegtuig zijn verwerkt. Bijzonder is dat Willem Vrieze na zijn overlijden in oktober 2016, op zijn eigen erf is begraven.

Vrieze’s Erfgoed kent nu een gezonde exploitatie dankzij de goede resultaten van molen de Vlijt, de beschikbaarheid van een horecavergunning, de organisatie van publiekstrekkende activiteiten, de verhuur van enkele onderdelen en dankzij de inzet van circa vijftig vrijwilligers.