VR Bunker van Seyss Inquart

Onderwijs PO en VOErfgoedplatform ApeldoornApeldoorns GidsencollectiefWO 2 organisaties en Stichting Seyss InquartGemeente ApeldoornVisit Veluwe en Citymarketing ApeldoornRijnbrink (ondersteunende organisatie voor oa Gelderse bibliotheken)

PlaatsApeldoorn
Eigenaar CODA Apeldoorn
Stemmen 30
terug naar overzicht

CODA maakt bunker Seyss-Inquart toegankelijk in Virtual Reality

CODA heeft in samenwerking met Erfgoed Gelderland en Stichting De Bunker van Seyss-Inquart een virtuele tour samengesteld door de bunker van Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Op deze manier wordt de beladen plek toegankelijk gemaakt voor het onderwijs en belangstellenden. In CODA VR Lab wordt u in Virtual Reality door een gids rondgeleid door de bunker zoals deze er in 1948 uitzag, toen de bunker werd opengesteld voor publiek.

Vanaf het najaar van 1944 tot het eind van de oorlog zetelde het hoogste gezag in bezet Nederland, Rijkscommissaris Seyss-Inquart met zijn staf, zich aan de Loolaan 554 in Apeldoorn. Wanneer er gevaar dreigde verplaatsten zij zich naar de nabijgelegen bunker. Deze bunker is niet alleen een Rijksmonument, het is ook het enige monument in Apeldoorn dat dateert uit de oorlogsperiode. In de eerste jaren na de oorlog stonden duizenden mensen in de rij om de schuilkelder, die in de stijl van de Rijkscommissaris ingericht was, te bezichtigen. Begin jaren ’50 ebde de belangstelling weg en gingen de deuren op slot. De bunker is sindsdien slechts bij zeldzame gelegenheden toegankelijk.

Virtuele tour

Na de sluiting was er weinig aandacht meer voor de bunker. Slechts een enkele keer werd de bunker opengesteld voor publiek. Na al die jaren is de staat van de bunker achteruit gegaan. Op dit moment staat er water in en wordt gekeken naar restauratie. Het is, door de staat van de bunker, niet mogelijk om deze te bezoeken.

Om leerlingen van PO/VO, belangstellenden en leden van het Erfgoedplatform Apeldoorn toegang te bieden tot dit Rijksmonument, is in opdracht van CODA en Erfgoed Gelderland ongeveer twee jaar geleden een virtuele tour samengesteld. Via een tablet in CODA Centrale Bibliotheek krijgen bezoekers toegang tot de bunker. Hier zien ze niet alleen de spotprenten op de wanden, maar ook bekijken ze ook historische foto’s, filmbeelden en krijgen ze achtergrondinformatie.

Ontdek de bunker van Seyss-Inquart in Virtual Reality

Er wordt internationaal gekeken naar manieren om (beladen) erfgoed toegankelijk te maken. Het gehele interieur van de bunker en de bestaande tour is nagebouwd in de nieuwe VR Bunker applicatie en is te ervaren via een van onze HTC Vive stations. Dit gebeurt voornamelijk in CODA VR Lab. Omdat er internationaal aandacht is voor het ontsluiten van (beladen) erfgoed, stelt CODA de applicatie ook in het Engels beschikbaar.
In CODA VR Lab worden, bijvoorbeeld op 22 en 29 september, speciale thema-middagen rondom de VR Bunker applicatie georganiseerd.

In de VR Bunker applicatie kunnen bezoekers zelfstandig door de bunker kunnen lopen, de sfeer kunnen proeven en informatie op een interactieve manier kunnen vergaren. Een vertelstem wordt geactiveerd als de bezoeker de VR bunker betreedt. Details van de bunker worden uitgelicht door de VR controller die fungeert als zaklamp. Door VR in te zetten kunnen bezoekers op een interactieve en intuïtieve manier informatie vergaren. Door de bunker van Seyss-Inquart te vertalen naar Virtual Reality is het enige monument in Apeldoorn dat dateert uit de oorlogsperiode weer toegankelijk.

Tijdens de restauratieperiode wordt de applicatie ingezet om te informeren, ook op locatie tijdens activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de Open Monumentendag.

De bunker in het onderwijs

In het bijbehorende lesprogramma bezoeken leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in klasverband CODA Archief en CODA VR Lab. De objecten uit de CODA collectie, afkomstig uit de bunker en uit de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn, staan hierbij centraal. Daarnaast bezoeken en beleven ze de bunker in Virtual Reality. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze samenwerken, authentieke objecten zien en geholpen worden een beeld te vormen van hoe het er toen uitzag. Door hier met de leerlingen op te reflecteren en hen samen te laten werken met de beschikbare materialen, komt de geschiedenis dichterbij.

Het is voor velen meteen een kennismaking met het inzetten van de VR technologie. De virtuele bunker is een extra laag op de ontsluiting van de erfgoedcollectie van CODA. De objecten, die ook opgenomen zijn binnen Collectie Gelderland, kunnen op deze manier digitaal in-situ geplaatst worden.

De verbinding met (de vrijwilligers van) het Erfgoedplatform, het Apeldoorns Gidsencollectief en het onderwijs verrijkt niet alleen de bibliotheekdienstverlening op unieke wijze maar verbreedt ook de bibliotheekfunctie in het virtuele domein. Bezoekers maken gelijktijdig op laagdrempelig wijze kennis met 21st skills en technieken terwijl ze erfgoed en geschiedenis op geheel nieuwe wijze ontdekken en onderzoeken. Innovatief en toekomstbestendig!

CODA VR Lab

De VR bunker komt voort uit het recent gerealiseerd VR Lab in CODA Centrale Bibliotheek. Bibliotheken en culturele instellingen spelen in toenemende mate een belangrijke rol in het kennismaken met en aanleren van nieuwe technieken. De reeds gerealiseerde FabLabs in een aantal bibliotheken onderschrijven dat. Daarnaast kunnen nieuwe technieken en apparatuur in combinatie met erfgoed en cultuurhistorie rekenen op een breed draagvlak.

CODA directeur Carin Reinders: “Door de populariteit van Virtual Reality aan te bieden in CODA VR Lab zijn de nieuwste technieken voor iedereen – jong en oud, ervaren en onervaren – toegankelijk.”

Resumé

* Brede en laagdrempelige ontsluiting van internationale geschiedenis en lokaal erfgoed. Heeft evident betrekking op een Gelderland en Gelders erfgoed en wordt gerealiseerd in samenwerking met een Gelders partij (Culemborg) ;
* Ontsluiting middels VR in innovatief en creatieve wijze van aanbieden;
* Ontwikkeling van de VR bunker slaat een bijzondere brug tussen Erfgoedpartners, onderwijs PO/VO, gidsencollectief, Gelderse bibliotheken;
* Beleven, ontdekken staan centraal;
* Voorbeeld voor andere (Gelderse) bibliotheken en archieven waarbij CODA opzetten en realiseren van eigen plan kan ondersteunen;
* Mede mogelijk gemaakt en gedragen door vrijwilligers.