Verbeelding van de Waal

Museum Het ValkhofRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Erfgoed Gelderland Bureau Overland

Plaatsregio Nijmegen
Eigenaar Stichting De Bastei
Stemmen 253
website terug naar overzicht

‘Verbeelding van de Waal’ brengt het verhaal van de Waal in beeld: over de vroegere omgang met het water, het ontstaan van het landschap, bedrijvigheid, visserij, overstromingen, defensie, etc.
Dit gebeurt aan de hand van thematische historische beschouwingen, die toegelicht worden met honderden beelden (schilderijen, historische foto’s, archeologische vondsten, artefacten, volksverhalen).
De beelden en verhalen van het project zijn beschikbaar via www.mijngelderland.nl, en krijgen onder andere een plaats in de vaste tentoonstellingen van De Bastei. Maar veel belangrijker nog is dat ook andere partijen, zoals (re)creatieve ondernemers, bezoekerscentra, musea, bibliotheken en planvormers, nu zelf met de projectresultaten aan de slag kunnen.
Het project onderscheidt zich door het grote aantal partners dat bij het project betrokken was. Naast leadpartner De Bastei waren dat Museum Het Valkhof, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Erfgoed Gelderland en Bureau Overland.