Natuurpark Kronenkamp

Gemeenschapsraad Neede, de Ondernemersvereniging, de Historische Kring, de TIP/VVV, Stichting Vleermuizendorp Neede, IVN afdeling Oost Achterhoek, OBS De Hofmaat, praktijkschool Maxx, Saxion 

PlaatsNeede
Eigenaar Stichting Natuurpark Kronenkamp
Stemmen 661
website terug naar overzicht

De voormalige rioolwaterzuivering in Neede is getransformeerd tot een natuurpark van 2 ha, waarbij de acht bouwwerken een nieuwe bestemming hebben gekregen. Het doel is om een ontmoetingscentrum (voor sociaal-culturele activiteiten) en een bezoekerscentrum/museale omgeving (over waterzuivering, vleermuizenexpertise centrum, natuur en duurzaamheid) te realiseren. Eind 2016 heeft het gemeente bestuur besloten de locatie in erfpacht te geven aan de vrijwilligersorganisatie Stichting Natuurpark Kronenkamp i.o. Daarmee is sloop van dit markante na-oorlogse object voorkomen. De Stichting kreeg het gereserveerde sloopbedrag als startkapitaal ter beschikking. Dit bedrag is vooral ingezet als cofinanciering bij het verwerven van fondsen en subsidies.

Sinds eind 2018 is het geheel een gemeentelijk monument. Van meet af aan zijn buurt- en dorpsbewoners betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering. Het terrein is door middel van een lange heuvel onderscheiden in een ‘stenen gedeelte’ (gebouwen) en een ‘door de natuur overgenomen gedeelte’ groen gedeelte. In de oksel van de heuvel is een klein openlucht heater/ klaslokaal vormgegeven en vanaf de punt van de heuvel heeft men zicht op het achterliggende landschap. Inmiddels is het terrein geschoond, veilig en toegankelijk.

Het centrale pompgebouw is gerenoveerd tot een tuinwerkplaats en een filter van 300 m2 is geschikt gemaakt als ontmoetings- en bezoekerscentrum. Hier is, op de academische exposities na,  de grootste vleermuizenexpositie van Nederland ondergebracht. Er is een ontwikkeling op gang gebracht om de geschiedenis van Neede in beeld te brengen (canon) en de vensters in de vorm van panelen permanent te exposeren. De mogelijkheid van een digitale verbinding tussen de panelen en de historische plaatsen wordt verkend. Het centrum is integraal toegankelijk en voorzien van miva-toilet, verlaagde balie, een gehoorringleiding en er is een transferrolstoel (van scootmobiel naar binnen) beschikbaar.

In de voormalige gistingstanks wordt een vleermuizenwinterverblijf en een 360 graden filmtheater ontwikkeld. In een project met hogeschool Saxion (Smart Solutions)  is door 7 studenten hier een eerste aanzet toe gegeven. Het gehele project wordt duurzaam ontwikkeld: hergebruik van materiaal, eigen elektriciteit (zonnepanelen), en warmte/koude-voorziening (warmtepomp) . Ook het zuiveren van eigen afvalwater zal over enkel jaren in eigen beheer plaatsvinden (helofytenfilter).

Meedoen, betrokkenheid en kennisuitwisseling vinden we erg belangrijk, ook in de vorm van educatieprogramma’s, b.v. met ‘Reizen in de tijd’. Leerlingen van praktijkschool Maxx doen er stages en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. De kinderen van OBS De Hofmaat, ontwikkelen mee en zijn pilot in projecten. Het geheel wordt dit najaar geopend, maar ondertussen vinden er al de nodige activiteiten plaats!