Museumschatten

Woonzorgcentra: De Pol, uitgaande van Beweging 3.0; St. Jozef, uitgaande van Beweging 3.0; Amaris Arkemheen, uitgaande van Amaris Zorggroep.

PlaatsNijkerk
Eigenaar Museum Nijkerk
Stemmen 170
website terug naar overzicht

Musea zijn bedoeld voor iedereen. Als mensen zelf niet meer naar het museum kunnen komen, komt het museum naar de mensen toe. Met deze gedachte is Erfgoed Gelderland aan de slag gegaan en heeft het project ‘Ieders Museum’ opgestart. Museum Nijkerk is deelnemer van dit programma, waarbij een team van (getrainde) vrijwilligers mensen in de drie zorginstellingen in Nijkerk bezoekt.

Onder de naam ‘Museumschatten’ richt het programma zich op mensen met een cerebrale of somatische beperking. Angela Manders van ‘Museum voor 1 Dag’ heeft een team van 5 vrijwilligers van Museum Nijkerk getraind. Met twee vertellers en een aantal voorwerpen gaat een deel van het team naar het woonzorgcentrum, inclusief banner en kleedjes om de ruimte ‘aan te kleden’. De bewoners, meestal tussen de zes en de acht, zien dan dat er iets bijzonders gebeurt, anders dan normaal.

Bram Berends, projectcoördinator: ‘Een verteller laat een voorwerp rondgaan met de vraag wat het is. Meestal komen dan vanzelf de verhalen los. Dat zijn hele waardevolle momenten: herinneringen komen naar boven en worden gedeeld met de medebewoners. Uit de reacties van bewoners en verzorgers horen we dat de bezoeken heel erg worden gewaardeerd. Er is onder de bewoners veel animo voor. En, als vrijwilligers van Museum Nijkerk, doen we dit met veel plezier.’

Activiteiten van het team ‘Museumschatten’
De activiteiten vinden plaats op de locatie van de doelgroep. Dit is de plek die de deelnemers kennen en waar ze zich op hun gemak voelen. De activiteit duurt ca. 1 uur. Per activiteit zijn er steeds twee vertellers. Om alle deelnemers voldoende tijd en aandacht te kunnen geven, is de groepsgrootte voor somatische deelnemers maximaal 12 personen (minimaal 6). Voor psychogeriatrische deelnemers is dit maximaal 8 personen. Omdat de vertellers de deelnemers niet kennen, is er altijd een begeleider vanuit de instelling aanwezig ter ondersteuning van de deelnemers. De activiteit vindt plaats in een rustige ruimte, met voldoende plek voor alle aanwezigen om te zitten en zich te verplaatsen. Er is een tafel in de ruimte om voorwerpen op te zetten.

De vertellers nemen voorwerpen mee uit het museum en plaatsen een leuke banner van het project. De voorwerpen zijn herkenbaar voor de deelnemers. Vaak zijn dit voorwerpen uit de eigen tijd van de deelnemers. De verteller kan over het voorwerp veel vertellen. Het voorwerp kan worden bekeken, het mag worden aangeraakt, er kan aan worden geroken, zit er geluid in? Alle zintuigen kunnen worden geactiveerd. Belangrijk is de beleving aan het voorwerp en de herinnering die dat oproept. Vanuit de herinnering kunnen de verhalen komen die de deelnemers met elkaar kunnen uitwisselen. Zowel het ophalen van herinneringen als de uitwisseling en onderlinge interactie staan centraal.