Het Verhaal tussen Maas en Waal

PlaatsLand tussen de Maas en de Waal (gemeenten Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Maasdriel en Heumen).
Eigenaar Maas en Waal Cultuur Express, werkgroep van de Historische Vereniging Tweestromenland te Wijchen.
Stemmen 90
website terug naar overzicht

90 stemmen

De website www.verhaaltussenmaasenwaal.nl vertelt aan de hand van de thema’s macht, economie en landschap één samenhangend verhaal. Deze thema’s hebben elkaar beïnvloed in het verleden en blijven nu en in de toekomst steeds van grote betekenis. Deze geografisch compacte streek is bestuurlijk versnipperd maar vormt cultuurhistorisch een geheel.

Het doel van deze website is een uitgewerkt verhaal waarin de ontstaansgeschiedenis beschreven is. Iedereen die in de streek woont of bezoekt, wordt zich bewust van het unieke landschap en de daarin aanwezige historisch-geografische elementen. Een verhaal waarbij een duidelijke trend door de eeuwen heen te zien is, een trend van opgang tot 1600, neergang tot eind negentiende-eeuw, en opnieuw opgang tot in de huidige tijd.

Gekozen is voor een website die voor een breed publiek toegankelijk is. De kern wordt gevormd door 50 hoofdstukken/vensters die de geschiedenis van het gebied schetsen van voor de jaartelling tot nu. Dat is de eigenlijke canon, “Het verhaal tussen Maas en Waal”. De inhoud is divers, inclusief en kan als innovatief aangemerkt worden. Iedereen kan immers meedoen!

Voor de mensen (inwoners, bezoekers, bedrijven, recreanten en toeristen) is het een groot voordeel en een belangrijk hulpmiddel als op één website (bijna) alle informatie altijd en overal bereikbaar en toegankelijk is. Dat daarbij vele vrijwilligers en erfgoedinstellingen hun bijdragen aan deze website bottum-up verleend hebben heeft bij hen de eigenwaarde en de bewustheid voor deze prachtige streek verhoogd. Het project heeft tot een brede samenwerking van erfgoedvrijwilligers geleid en leidt hopelijk ook nog tot een spin-off in de vorm van een cultuurhistorische dag met educatief traject en de uitgave van een boek.

Samenwerkingspartners: Historische Vereniging Tweestromenland te Wijchen; Pagus Balgoye te Balgoy; Stichting Tremele te Dreumel; Het Batenburgs Erfgoed; Kleigoed Maas en Waal te Druten; Bezoekerscentrum de Grote Rivieren te Heerewaarden; Het Dijkmagazijn te Beuningen; Stichting Historie te Wamel; Werkgroep Historie Altforst; Heerlijkheid Appeltern; Museum Kasteel Wijchen; Erfgoed Gelderland te Arnhem; Stichting Historisch Besef te Beuningen; Heemkundevereniging Leeuwen; Expeditie Over de Maas te Dreumel; Museum Stoomgemaal de Tuut te Appeltern; Streekhistorisch Museum Tweestromenland te Beneden-Leeuwen; Werkgroep Historisch Alpen aan de Maas; Gemeente Heumen; Gemeente Wijchen; gemeente Beuningen; Gemeente Druten; Gemeente West Maas en Waal; Gemeente Maasdriel en Provincie Gelderland.