Hart van Loil

PlaatsLoil, Montferland
Eigenaar Stichting Hart van Loil
Stemmen 627
website terug naar overzicht

627 stemmen

Nadat in 2014 de sporthal en het gemeenschapsgebouw in Loil door de gemeente werd afgestoten en kort daarna bekend werd dat de naastgelegen kerk werd gesloten, zijn beide gebouwen door de inwoners overgenomen. Alle Loilenaren zijn het erover eens dat de kerk, een kenmerkend en centraal punt, niet verloren mag gaan.

Met het Hart van Loil willen de stichting deze plek, voor het dorp belangrijk erfgoed, zoveel mogelijk in haar functie van ‘samenkomen’, ‘ontmoeten’, ‘zorgen voor elkaar’ behouden. Juist deze elementen kwamen tijdens de pandemie onder druk te staan. Met een breed scala van activiteiten hebben zij de de onderlinge samenhang kunnen behouden en zelfs kunnen verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat inwoners zich spontaan aanmelden om een steentje bij te dragen aan de realisatie van het plan, waarbij de historische kerk behouden blijft en als ontmoetingspunt in het dorp blijft dienen. De stichting organiseert verbindende activiteiten voor de realisatie van een dorpshart in Loil.

Samenwerkingspartners: De Kontaktraad Loil als initiator, de Loilse verenigingen, gemeente Montferland, Provincie Gelderland, de Leefbaaheidsalliantie