Gelderse smaken – voeding en gerechten in acht Gelderse musea

Flipje en Streekmuseum Tiel | Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg | Museum Het Pakhuis Ermelo | Museum Nairac Barneveld | Museum Nijkerk | Stadsmuseum Doetinchem | Van ‘t Lindenhoutmuseum Nijmegen | Museum Kasteel Wijchen

PlaatsTiel, Culemborg, Ermelo, Barneveld, Nijkerk, Doetinchem, Nijmegen, Wijchen
Eigenaar Museum Nijkerk, Saskia van den Berg
Stemmen 90
website terug naar overzicht

Sinds een aantal jaren ontmoeten een aantal directeuren van kleine musea in Gelderland elkaar op regelmatige basis om kennis en ervaring te delen. Tijdens een van deze bijeenkomsten van het zogeheten Gelderse Netwerk Directeuren Kleine Musea rees het idee om gezamenlijk een project te starten met als centraal thema voeding en gerechten in historisch perspectief. De gedachte hierbij was: samen sta je sterker en kun je meer doen, zeker in de communicatie. Je kunt van elkaar leren en je bent kansrijker in de fondsenwerving. Daarbij werd uiteraard snel duidelijk dat een dergelijk gezamenlijk, omvangrijk project van een aantal kleine organisaties niet kan zonder een initiator en coördinator, een spin in het web. Deze rol nam Saskia van den Berg van Museum Nijkerk op zich. Een groothartige stap waarmee een bijzondere samenwerking was geboren. Subsidie werd aangevraagd bij de provincie Gelderland en toegekend. Plannen werden ontwikkeld en uitgewerkt: van exposities en theater tot workshops en culinaire wandelingen. Met voeding en gerechten als verbindend thema, onder de titel Gelderse Smaken. Museum Nijkerk verzorgde als hoofdaanvrager het subsidieverzoek, realiseert de flyer en de verspreiding ervan, plaatst informatie op www.mijngelderland.nl en organiseert de aftrap op 3 september.
Saskia van den Berg combineert dit alles met haar drukke werkzaamheden als leidinggevende in een klein museum. De partners in het samenwerkingsverband herkennen de werkdruk die hoort bij dit type organisatie. En weten dat dankzij de inzet van Museum Nijkerk dit project van de grond gekomen en ten uitvoer gebracht is.

Blauwdruk
Daarnaast biedt deze samenwerking kansen voor de toekomst: met dit project is een blauwdruk ontstaan waarmee in 2018 of 2019 een ander thema kan worden uitgewerkt, onder leiding van een ander lid van het netwerk. We zijn niet elkaars concurrenten, maar vullen elkaar aan! Daarom dragen wij, zeven Gelderse musea die voor het project Gelderse smaken – voeding en gerechten in acht Gelderse musea de handen ineen sloegen, Museum Nijkerk in de persoon van Saskia van den Berg voor voor de Gouden Gelderse Roos Prijs.

Wat gaan we doen
In het najaar van 2017 (medio oktober t/m december) slaan acht kleine Gelderse musea de handen inéén en gaan met het thema ‘Voeding en Gerechten’ aan de slag. Met exposities, lezingen, workshops en andere activiteiten worden verschillende doelgroepen verbonden (ouderen, nieuwkomers, gezinnen, leerlingen, toeristen). Met een originele pr-campagne zullen musea uit Tiel, Culemborg, Ermelo, Barneveld, Nijkerk, Doetinchem, Nijmegen en Wijchen gezamenlijk en gelijktijdig het thema Voeding en Gerechten op een verrassende wijze voor het voetlicht brengen. Het betreft een nog niet eerder gerealiseerd samenwerkingsverband, dat voortkomt uit het Netwerk Directeuren Kleine Musea, o.l.v. Erfgoed Gelderland.

Thema:
Het thema Voeding en Gerechten is universeel en verbindt alle mensen. Als één van de basisbehoeften van het leven is het belangrijk om goede en gezonde voeding te nuttigen. Binnen de beschikbare voedselbronnen is een rijke traditie ontstaan aan diverse gerechten, van de oude Veluwse gerechten tot aan de gerechten die de wereldwijde handel en de nieuwkomers met zich meebrachten en nog steeds meebrengen. Het thema is uitermate geschikt om de deelnemende musea een keur aan activiteiten te laten ontwikkelen waarmee ze zich onderscheiden en tegelijkertijd verbinden. De kleine musea kunnen op deze manier hun maatschappelijke rol duidelijk zichtbaar invullen.