Elburg en omstreken in oorlogstijd 1940-1945

PlaatsElburg
Eigenaar Arent thoe Boecop
Stemmen 1055
website terug naar overzicht

1055 stemmen

Het jaar 2020 stond in het teken van 75 jaar bevrijding. De Tweede Wereldoorlog zou in dat jaar op velerlei manieren in de schijnwerpers worden gezet met onder andere televisieseries, boeken, toneelstukken, projecten, websites, evenementen en talloze herdenkingen. Ook de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop had (beginnend in het najaar van 2019) een divers programma ontwikkeld met tal van projecten. Door de uitbraak van het coronavirus is alles echter anders verlopen dan was voorzien. Een van de projecten die gelukkig wel doorgang kon vinden was in april 2020 de uitgave van het herdenkingsboek Elburg en omstreken in oorlogstijd 1940-1945.

Dit omvangrijke boek (480 pagina’s) is samengesteld door de Elburger historicus Willem van Norel. Meteen na verschijning werden de boeken door een grote groep vrijwilligers verspreid onder bijna 2.000 leden van Arent thoe Boecop en ongeveer 2.700 scholieren in de gemeente Elburg. Deze leerlingen maakten deel uit van 14 basisscholen (groepen 7 en 8) en 3 scholen voor voortgezet onderwijs.

Na verschijning van het herdenkingsboek, begon de bouw van een ondersteunende website (lancering in september). Deze website is voor iedereen toegankelijk, maar is in het bijzonder gericht op het onderwijs. Het belangrijkste doel is dat de kennis over de Tweede Wereldoorlog wordt doorgegeven aan de jonge generatie. Vandaar dat er educatieve opdrachten ontwikkeld zijn voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

In april 2020 werden de boeken verspreid onder de leden en op de scholen. Nederland zat op dat moment in een strenge lockdown. Met een groep gemotiveerde vrijwilligers is gezorgd dat nog voor de Paasdagen iedereen het herdenkingsboek thuis bezorgd kreeg. Daarbij werden de veiligheidsnormen strikt in acht genomen. Nadat er versoepelingen ingesteld werden, kregen ongeveer 2.700 scholieren het boek nog ruim voor de zomervakantie uitgereikt.

Met het uitgeven van het boek is een grote groep mensen bereikt. In een tijd van strenge beperkingen, gingen mensen meer lezen. Dat bleek uit de vele positieve reacties die Arent thoe Boecop en de auteur mochten ontvangen. Ouderen schreven waarderende brieven waarbij ze ook aangaven dat het lezen van het herdenkingsboek hun eenzaamheid doorbrak. En heel veel jongeren lieten blijken dat ze het boek met grote interesse hadden doorgenomen. Op een aantal scholen werd het herdenkingsboek ingezet voor een projectweek over de Tweede Wereldoorlog. En op enkele basisscholen werd het boek gebruikt bij de voorbereiding van het adopteren van een oorlogsmonument.

Samenwerkingspartners: Stichting Vicarieën ElburgGemeente ElburgNuborgh College ElburgLions Elburg-OldebroekVan Gelder Groep – Evert van de Poll