Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen

Gemeentearchief Ede, Historisch Museum, Vereniging Oud Ede, Gemeente Ede Natuur en Landschap, Landschapsbeheer Gelderland en (wijk)community's.

PlaatsEde
Eigenaar Buurtbestuur Ede en Veldhuizen
Stemmen 120
website terug naar overzicht

Als op de derde donderdag van september de klokken luiden van de Oude kerk in Ede worden de geërfden van de Buurt Ede en Veldhuizen opgeroepen “ter Buurtspraak” te gaan. Iedere inwoner van Ede-Dorp en buurschap Veldhuizen met eigen grond is geërfde en heeft stemrecht bij de Buurtspraak. Dit ter Buurtspraak gaan gebeurd al eeuwen lang om -vooral in vroeger tijden-  te beslissen over het beheer van de Buurt. Deze oudste vorm van democratisch bestuur bestaat nog altijd maar past zich aan veranderende tijden. Het hebben van eigen rechten en het opleggen van boetes is geschiedenis maar samen werken aan burgerparticipatie is iets wat nog altijd geërfden kan verbinden. Zo was het vroeger en zo gaat het nu: “midden in de samenleving”.

We willen dit eeuwen oude instituut “de Buurtspraak” als levend erfgoed dat zich al eeuwenlang aanpast aan een veranderende samenleving die erkenning geven die het vanuit het historisch perspectief verdiend. De Buurt betrekt in de basis alle inwoners (geërfden) bij het bereiken van haar doelstellingen. Door te participeren in trajecten zoals bijvoorbeeld natuurbeheer worden de inwoners onder andere via cursusaanbod voorbereid en vertrouwd gemaakt met onderhoud van Bos en Heide in de directe omgeving. Vrijwilligers die zich inzetten voor deze trajecten zijn essentieel. Maar ook vanuit haar historische rol betrokken te zijn bij allerlei aan erfgoed gerelateerde onderwerpen of projecten. Eén van de activiteiten de Buurt de komende twee jaar gaat uitvoeren is het informeren van nieuwe inwoners van de Buurt over de Buurtspraak en het betrekken van de jongeren/jeugd bij de activiteiten van de Buurtspraak.

Op projectmatige basis wordt, vanuit historisch perspectief, samengewerkt met het gemeentearchief Ede, het Historisch Museum en de Vereniging Oud Ede en andere erfgoedinstellingen als daar aanleiding voor is. Vanuit de moderne samenleving met o.a. Gemeente Ede, Natuur en Landschap (Levend Landschap), Landschapsbeheer Gelderland en (wijk)community’s. De Buurt staat midden in de samenleving en werkt samen met vele partijen en organisaties om de koppeling tussen verleden en heden daar waar mogelijk zichtbaar te maken.

Foto: Buurtspraak Ede en Veldhuizen