ARCHEOlab

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Bureau Archeologie Nijmegen

PlaatsNijmegen
Eigenaar Museum Het Valkhof
Stemmen 2
website terug naar overzicht

Wat gebeurt er ná een opgraving? Als de archeologen buiten niet meer aan het werk zijn, gaan de ontdekkingen binnen verder. Opgegraven glas, aardewerk, metaal en nog veel meer wordt gesorteerd, geplakt, gedetermineerd, getekend en beschreven. In het Archeolab kan iedereen meehelpen puzzelen aan het verleden van Nijmegen. Ervaring is niet nodig: schuif aan en doe mee! Ervaar zo letterlijk het verleden van stad en regio.

Nieuwe technologie
Het Archeolab is in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ontwikkeld. In het lab wordt het hele verhaal van de archeologie verteld. Hoe gaat een opgraving in zijn werk, welke stappen worden er gezet om bodemvondsten bloot te kunnen leggen en welke technische hulpmiddelen worden daarvoor gebruikt? De onderzoeksmethoden en- technieken zijn de laatste decennia veranderd. Nieuwe technologie, internet en digitale toepassingen hebben hun intrede gedaan. Het Archeolab geeft een inkijkje in de wereld van de archeologie anno 2019.

High tech schervenworkshop
Scholieren krijgen in het Archeolab een schervenworkshop. Ze kruipen in de huid van een onderzoeker die als een detective aan het werk gaat om kleine mysteries te ontrafelen. Uitgangspunt is een lange tafel met allerlei archeologische objecten die het verhaal vertellen van 3000 jaar (Nijmeegse) geschiedenis rond het Valkhof. Ze gaan de vondsten onderzoeken met scanners, microscopen, een dendrochronologie app en een 3D-scanner. Alle onderzoeksresultaten worden gecombineerd en geven samen antwoord op de onderzoeksvraag die vooraf is gesteld.
Met het nieuwe Archeolab wil Museum Het Valkhof jong en oud laten ervaren dat archeologie en Romeinen niet stoffig zijn en ver van ons afstaan, maar deel uitmaken van ons moderne leven. Daarnaast laat het museum, door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, het educatief aanbod beter aansluiten bij de 21e-eeuwse vaardigheden voor het onderwijs.