Achterhoek College

Het Erfgoedcentrum heeft in 2016 voor het Achterhoek College onder meer samengewerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Twente, Kaak Groep Terborg, Stichting Staring Advies te Zelhem, Huis Verwolde en Geldersch Landschap en Kasteelen. In 2017 wordt er samengewerkt met Villa Mondriaan te Winterswijk en de Sint Willibrordusabdij te Doetinchem. Het College wordt in 2017 mogelijk gemaakt door het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek. Het Achterhoek College wordt ondersteund door de Achterhoek Agenda 2020, de regionale overheid, het regionale bedrijfsleven en regionale onderwijsinstanties. In 2018 start naast het Achterhoek College een serie Liemerse Colleges waarvoor samenwerking in de Liemers zal worden gezocht.

PlaatsDoetinchem en op locatie
Eigenaar Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Stemmen 63
website terug naar overzicht

Het Achterhoek College; Wat je over de Achterhoek moet weten

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers organiseert in 2017 voor de tweede keer het ‘Achterhoek College’.

De slogan van Erfgoed Gelderland “Samen verleden toekomst geven“ is zeer van toepassing op het Achterhoek College. Tijdens 6 collegeavonden nemen interessante, ervaren sprekers, allen autoriteiten op hun vakgebied, de deelnemers bij de hand langs verschillende thema’s die raken aan de identiteit van de Achterhoek. Kennis van en inzicht in de eigen identiteit biedt mensen een zelfbewustzijn waardoor zij sterker in het leven staan en maakt dat bepaalde eigenschappen, gebruiken en tradities beter worden begrepen en wellicht meer worden gewaardeerd. Wat is dan die identiteit, het specifieke van de Achterhoek en hoe is die ontstaan en wat zien, horen en voelen we daarvan heden ten dage nog?
Het Achterhoek College biedt de mogelijkheid dat stap voor stap te verkennen en brengt heel interessante zaken aan het licht. Is de ‘geen woorden maar daden’ mentaliteit van de Achterhoeker te herleiden? Wat zegt de eigen taal over identiteit? In hoeverre bepalen materiaalkeuze en tradities de Achterhoekse bouwstijl? Om maar een paar zaken te noemen.

Het Achterhoek College werd in 2016 voor het eerst georganiseerd. Om te kunnen sparren over mogelijke thema’s en specifieke doelgroepen werd overlegd met een klankbordgroep met deelnemers met verschillende achtergronden, zoals een medewerker van Achterhoek2020 en POA Achterhoek, een ondernemer en (voormalige) bestuurders. De klankbordgroep heeft niet alleen input geleverd voor het programma maar heeft ook geholpen met de werving van deelnemers door het bericht over het Achterhoek College binnen hun eigen netwerken te verspreiden. Ook via persberichten, mailings en social media is aandacht gevraagd voor het Achterhoek College. Dit resulteerde in aanmelding van het maximum aantal deelnemers vóór de uiterste inschrijfdatum. Het maximum aantal deelnemers was in 2016 gesteld op 25. Door de groep relatief klein te houden kan optimale wisselwerking worden bereikt tussen spreker en toehoorders. Ook is tijdens de colleges volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.
Op basis van de enorm positieve reacties van de deelnemers is besloten ook in 2017 een Achterhoek College te organiseren. Het programma van het Achterhoek College 2017 is zonder verdere input van de klankbordgroep tot stand gekomen. Werving van deelnemers is op dezelfde wijze gedaan. Vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen binnen korte tijd is het maximum aantal deelnemers voor deze editie verhoogd naar 30.

De keuze voor de onderwerpen is zodanig dat de colleges de Achterhoek vanuit historisch, economisch, cultureel en sociologisch perspectief belichten. Elk college behandelt een ander aspect van de Achterhoek. In 2016 variërend van middeleeuwse machtsverhoudingen, het (cultuur)landschap tot de economie van de regio. In 2017 van archeologische opgravingen, politiek en streektaal tot ‘specifieke Achterhoekse’ architectuur.
Voor de invulling van het programma werd in 2016 o.a. samengewerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen, Kaak Groep Terborg en Geldersch Landschap en Kasteelen. In 2017 wordt er samengewerkt met o.a. Villa Mondriaan Winterswijk, Maas Architecten Lochem en de Sint Willibrordusabdij te Doetinchem.

Inmiddels is overleg geweest met een klankbordgroep met deelnemers uit de regio de Liemers. Zij zijn zeer enthousiast over een Liemerse variant die het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers vanaf voorjaar 2018 zal organiseren: Liemers Academie. Dit zal in ieder geval in samenwerking met het Liemers Museum georganiseerd worden.