Vfonds

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Daarmee wil het Vfonds verschillende generaties inspireren en stimuleren zich hier actief voor in te zetten. U kunt bij dit fonds bijvoorbeeld terecht met projecten rondom burgerschap en vrijheid.