Romeinse Tijd

Projecten en activiteiten rond het thema Romeinse Tijd

Inleiding

De Romeinse Limes gaat voor de UNESCO Werelderfgoed-status. Erfgoed Gelderland  is hier nauw bij betrokken. De uitslag daarvan wordt in 2021 verwacht. Dit brengt veel kansen met zich mee,  ook op het gebied van toerisme en recreatie. Om gebruik te maken van dit momentum, zijn de provincie Gelderland en Erfgoed Gelderland aan de slag gegaan om de Romeinse geschiedenis in Gelderland beter beleefbaar te maken. Op deze pagina leest u meer over deze en andere projecten rond het thema Romeinse Tijd.

Romeinse Limes Nederland

Het grootste archeologische monument van Nederland

In Romeinse Limes Nederland werken de erfgoedhuizen van Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland samen aan het publieksbereik van het grootste archeologische monument van Nederland: de Neder-Germaanse Limes. Dit archeologische monument is door Nederland en Duitsland voorgedragen als UNESCO Werelderfgoed.

Erfgoed Gelderland is penvoerder van deze samenwerking; de coördinator van de samenwerking en de voorzitter van de Stuurgroep komen bovendien uit de organisatie van Erfgoed Gelderland. Daarnaast zijn ook andere medewerkers projectsgewijs betrokken bij Romeinse Limes Nederland.

Romeinse Limes Nederland beheert een website en social media, neemt deel aan het Romeinennetwerk Gelderland en organiseert tal van activiteiten.

Themalijn Romeinen

Beleefbaar maken van de Romeinse tijd

Beleefbaar maken van de Romeinse tijd kan pas als er een goed verhaal is.  Er zit veel kennis bij inwoners, in archieven, in beschrijvende geschiedenisboeken en bij musea, maar om een bezoeker te boeien en te binden moet de juiste snaar geraakt worden. Hierom is in 2019 gestart met het schrijven van het toeristische verhaal van de Romeinen. Dit verhaal is gebaseerd op alle kennis van hierboven, maar beschrijft op een persoonlijke en aantrekkelijke manier onze cultuurhistorie.  Dit verhaal, of liever deze verhalen, vindt u hier.

Animatie
Bij het verhaal is ook een animatie gemaakt als een soort trailer voor dit verhaal. Van deze trailer zijn twee versies gemaakt, één als oproep om eenieder aan dit verhaal te committeren, een ander om in al uw media, op bezoekplekken en tijdens evenementen te publiceren, zodat ook bezoekers kennismaken met en geïnteresseerd raken in het verhaal. We vragen u om goed onderscheid te maken in het gebruik van de verschillende versies.

Romeinennetwerk Gelderland

Romeinennetwerk Gelderland is in 2015 opgericht als platform voor regionale samenwerking op het gebied van de Romeinse geschiedenis, waaronder de limes.

Aanleiding van de oprichting van het netwerk was de wens om versnippering van het culturele landschap op het gebied van de Romeinse geschiedenis  in Gelderland te voorkomen. Daarmee wil het netwerk bijdragen aan het beter zichtbaar maken van deze geschiedenis.

Het netwerk draait hoofdzakelijk op de gezamenlijke betrokkenheid van deelnemers bij het Romeinse erfgoed in Gelderland. Tijdens Romeinennetwerk bijeenkomsten delen de leden informatie over lopende of aankomende projecten en waar mogelijk stimuleren, initiëren en ondersteunen zij elkaar daarbij.

Het netwerk bestaat uit historische en archeologische verenigingen, gemeenten, erfgoedorganisaties en particuliere initiatiefnemers en vrijwilligers in Gelderland.

Romeinen in De Bijland bij Zevenaar

De Bijland ligt in een landschap waarin de Romeinen hun sporen hebben achtergelaten. Kleine artefacten en Romeinse bouwfragmenten die in en rondom het water van De Bijland zijn gevonden. Maar er is meer: de Romeinen hebben het waterlandschap blijvend naar hun hand gezet.

Op deze plek heeft een grootschalig watermanagementproject avant la lettre plaatsgevonden. De Romeinse generaal Drusus zorgde voor een betere doorstroming van de Rijn en de Waal met de bouw van een dam. Deze dam van Drusus is zo bijzonder dat het als onderdeel van de Romeinse Neder Germaanse limes opgenomen is op de nominatielijst van UNESCO Werelderfgoed. Omdat er nog heel veel resten op de bodem van de plas ligt wordt het ook wel één van de spannendste limeslocaties van Nederland genoemd.

De gemeente Zevenaar wil deze Romeinse geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maken met een nieuwe, fantasieprikkelende weergave, bij en in het water van de Bijland. Dit project stelt volwassenen en kinderen, zowel inwoners als bezoekers van buiten, in staat om over dit bijzondere verhaal van het Zevenaars verleden te fantaseren, erover te leren en het te beleven. Erfgoed Gelderland is projectleider en biedt ondersteuning aan de gemeente Zevenaar in dit project.

 

Ridders van Gelre over de Romeinen

De Ridders van Gelre,  Bas Steman en René Arends, doken in het najaar voor Omroep Gelderland in het allervroegste verleden van onze provincie. De Ridders begonnen hun avontuur in de prehistorie, besteedden uitgebreid aan de Romeinse Tijd en eindigden bij Karel de Grote in de vroege middeleeuwen.

Ook deze televisieserie maakten de Ridders in nauwe samenwerking met de archeologen en historici die werken aan Het Verhaal van Gelderland. Daaronder ook veel leden van de coöperatie.

Romeinse Tijd in het nieuws

UNESCO-Werelderfgoedstatus voor Limes in Nederland

Nederland heeft er een icoon van wereldformaat bij. Gisteren, 27 juli 2021, heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Neder-Germaanse Limes de status van [...]

Webinar Romeinse Limes voor gemeenten, toerismebureaus en VVV’s

Op donderdag 27 mei van 15.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting Liniebreed Ondernemen in samenwerking met Romeinse Limes Nederland (RLN), waar Erfgoed Gelderland [...]

Update Nominatieproces Romeinse Limes

De Romeinse Limes gaat voor de UNESCO Werelderfgoed-status. Erfgoed Gelderland  is hier nauw bij betrokken. De uitslag van het nominatieproces wordt in 2021 [...]