Wegwijzer collecties op internet

Deze wegwijzer helpt erfgoedinstellingen het op verantwoorde manier aanpakken van de online publicatie van de collectiecatalogus. Stap voor stap wordt het hele traject doorgenomen, van besluitvorming tot realisatie. Op de eerste plaats bedoeld voor musea, maar ook andere instellingen met vergelijkbare collecties kunnen er hun voordeel mee doen.

Moet je Horen, Communicatie in Musea

De samenstellers willen de Gelderse musea met dit boekje een aantal praktische uitgangspunten bieden waarmee activiteiten en communicatie van de eigen organisatie verder versterkt kunnen worden.

Stadsgidsen in de schijnwerpers (2018)

Stadsgidsen vervullen een belangrijke taak bij het uitdragen van de lokale geschiedenis. Om de stadsgidsen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen, om de nieuwste inzichten te delen en om van elkaar te leren is een inventariserend onderzoek gedaan.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden.

Informatiebeheer in musea

Het meer en meer intensief benutten van collecties en alle informatie die daar omheen zweeft, zorgt voor een constante stroom van bedrijvigheid in musea. Deze uitgave zal u wegwijs maken in de wereld van het informatiebeheer.

Bulkafstoting in musea

In deze publicatie wordt ingegaan op de bulkafstoting: herbestemming van objecten met een lage erfgoedwaarde. Uit de pilot met twaalf deelnemende musea worden resultaten en best practices met u gedeeld.

De Vrijwilligersorganisatie

Deze handleiding is geschreven met praktische tips en handreikingen die helpen bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Het boekje is vooral gericht op de besturen en directies van kleine musea, maar de inhoud is ook van toepassing op historische verenigingen en monumentenorganisaties.