Moet je Horen, Communicatie in Musea

De samenstellers willen de Gelderse musea met dit boekje een aantal praktische uitgangspunten bieden waarmee activiteiten en communicatie van de eigen organisatie verder versterkt kunnen worden.

Stadsgidsen in de schijnwerpers (2018)

Stadsgidsen vervullen een belangrijke taak bij het uitdragen van de lokale geschiedenis. Om de stadsgidsen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen, om de nieuwste inzichten te delen en om […]

Informatiebeheer in musea

Het meer en meer intensief benutten van collecties en alle informatie die daar omheen zweeft, zorgt voor een constante stroom van bedrijvigheid in musea. Deze uitgave zal u wegwijs maken in […]

Bulkafstoting in musea

In deze publicatie wordt ingegaan op de bulkafstoting: herbestemming van objecten met een lage erfgoedwaarde. Uit de pilot met twaalf deelnemende musea worden resultaten en best practices met u gedeeld.

Bezoekers als VIP’s

De samenstellers willen de Gelderse musea met dit boekje een aantal praktische uitgangspunten bieden waarmee de gastvrijheid van de eigen organisatie verder versterkt kan worden.

De Vrijwilligersorganisatie

Deze handleiding is geschreven met praktische tips en handreikingen die helpen bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Het boekje is vooral gericht op de besturen en directies van kleine musea, […]