Voorbeeld – schenkinsovereenkomst

Bij een schenking wordt een object in eigendom overgedragen door de eigenaar aan het museum. Dit document is een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst die u kunt gebruiken bij schenking van […]

Nummeren van museumobjecten

Het goed nummeren van je objecten helpt je met identificatie en koppeling van informatie aan het object. In deze factsheet leer je er alles over.

Factsheet Auteursrechten 

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de wetgeving m.b.t. auteursrecht, richtlijnen voor naleving van de wet, tips over hoe het rechtenbeheer geregeld kan worden en een lijst met verwijzingen […]

Bruikleenovereenkomst

Bij een bruikleenovereenkomst blijft de bruikleengever eigenaar van het object. De bruikleennemer wordt geacht om goed te zorgen voor het in bruikleen gegeven object. In dit document staat alles waar […]

Beheersovereenkomst

Van beheer van een collectie is sprake wanneer een collectie door gemeente, provincie of rijk in beheer wordt gegeven aan een museum. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst opgesteld. In dit document […]

Beheer en behoud van archieven

Wat zijn archieven eigenlijk en waarom bewaren wij archieven? Hoe maken we archieven toegankelijk en wat is daarvoor nodig? In deze factsheet leer je er alles over.

Faciliteiten rapport

Het ICN heeft een standaardformulier ontwikkeld dat door musea aan bruikleennemers kan worden toegezonden met het verzoek dit in te vullen.

Auteursrechtentool regeljerechten.nl

Dit beslismodel helpt je de juiste stappen te nemen om de rechten situatie van een bepaald collectie onderdeel vast te stellen. Welke keuzes je vervolgens maakt kan per instelling verschillen.