Op Sevenaer inspireert de historie

De lezingen zijn in voorbereiding. Bij iedere lezing zal een partner gezocht worden. Daarbij moet je denken aan: Restaurant Eet-Lokaal, streekproducten Liemers Trots, IVN, imker, Cultuur Historische vereniging, Kunstwerk! de Liemers, Filmhuis Zevenaar, Toeristisch Informatie Centrum, etc.De eerste lezing zal in samenwerking zijn met de exploitanten van de B&B Huis Sevenaer.

PlaatsZevenaar
Eigenaar Landgoed Huis Sevenaer
Stemmen 131
website terug naar overzicht

In de provincie Gelderland bevindt zich, op een kruispunt van grenzen, rivieren en wegen, een uniek landgoed: Landgoed Huis Sevenaer. Het Hooge Huis, een middeleeuws versterkt woonhuis, eeuwen geleden in opdracht gebouwd door de hertog van Kleef, is bestendig tegen de veranderende tijdsgeest. Op het landgoed wordt de natuur gerespecteerd en staat de relatie tussen bodem, plant, dier en mens centraal.

Jonkheer Huub van Nispen was tot zijn overlijden in 2012 de laatste landheer. De jonkheer ontwikkelde het landgoed in de vorige eeuw tot een unieke en voorbeeldige plek. Door zijn buitengewone kijk op de natuur en hoe daar mee om te gaan, is er een krachtige natuurlijke habitat ontstaan. Van Nispen was met zijn visionaire, holistische visie op natuur en landbouw zijn tijd ver vooruit. Landgoed Huis Sevenaer is de laatste kasteelboerderij in Nederland die nog in eigen beheer is. Op het gemengd biologisch bedrijf wordt al ruim 60 jaar natuur inclusieve landbouw bedreven.

Met diverse activiteiten draagt het bestuur, samen met vrijwilligers en partners het verhaal en daarmee ook de actuele betekenis van erfgoed Huis Sevenaer uit. De doelstelling is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dit doen we zowel in beeld en tekst als in beleving.

Op Sevenaer inspireert de historie

Een van de activiteiten is het project “Op Sevenaer inspireert de historie”. Met meerdere lezingen en discussieavonden gaan we aanzetten tot nadenken en rakelen we samen stof tot discussie op. We gaan in groepen het verleden onder de aandacht brengen, vormt de ecologische visie de inspiratiebron voor gezonde voeding en zetten we aan tot bewustwording voor evenwicht tussen natuur en landbouw.

Met de lezingen accentueren we verschillende facetten van ons landgoed. Natuur, landbouw, voedsel en cultuurhistorie komen aan bod. Hiervoor nodigen we betrokken partijen van het landgoed uit om de lezingen op inspirerende wijze te verzorgen.