Kamers op Kolkenstein

Oudheidkundige vereniging Wijhe, Infocentrum den Nul, Oudheidkundige vereniging Voorst, amateur archeologen, kunstenaars, restaurant Kriebelz

PlaatsTerwolde
Eigenaar Stichting IJsselhoeven
Stemmen 76
website terug naar overzicht

In de zomer van 2017 vindt de eerste editie van de IJsselbiënnale plaats. Stichting IJsselhoeven organiseert gedurende de IJsselbiënnale, Kamers op Kolkenstein en de Hoogwaterkamer als activiteiten in het kader van de beeldenroute.
Stichting IJsselhoeven zet zich vanaf 2003 in voor het behoud van de IJsselhoeven, de karakteristieke boerderijen in de IJsselvallei. In die vijftien jaar richtte de stichting zich op het behoud van de boerderij en het erf, door eigenaren te ondersteunen bij onderhoud, restauratie, aanpassingen etc. Dat gebeurde met advies en waar mogelijk, met geld. Maar voor Stichting IJsselhoeven betekende aandacht voor het behoud van het kostbare erfgoed ook aandacht voor het verhaal achter de boerderij, het verhaal van mensen en hun wereld. Verhalen, lesbrieven, theater, boeken, we zorgden ervoor dat de ‘zachte’ kant even belangrijk was als de ‘harde’ kant, de steen en het groen. Bovendien realiseerde Stichting IJsselhoeven zich dat de boerderij zelf een belangrijk icoon is in de ontwikkeling van het gebied, de IJsselvallei. Thema’s als ruimtelijke kwaliteit en gebiedsontwikkeling waren ook belangrijk.
Kamers op Kolkenstein is een expositie waarin dat karakter van Stichting IJsselhoeven naar voren komt. Er zijn zes kamers ingericht elk met een eigen thema.
De IJsselhoevenkamer: over Stichting IJsselhoeven zelf. De boerderij als gebouw en foto’s uit het leven van Stichting IJsselhoeven. De Eetkamer: landbouw en veeteelt als basis voor het voedsel. De Familiekamer: we laten er enkele zien maar we laten ook de nieuwe netwerken zien. De Verzamelingenkamer: vondsten van dieper uit de grond, oppervlakkige vondsten, en werktuigen De Kunstkamer: (amateur-)kunstenaars hebben de IJssel verbeeld, met verf, in textiel en in keramiek. De Filmkamer: doorlopende vertoning van films, die in opdracht van Stichting IJsselhoeven gemaakt zijn.
Het project is tot stand gekomen door de inzet van heel veel vrijwilligers die hielpen bij de bouw, bij de organisatie, bij het inrichten van de kamers, het beschikbaar stellen van de getoonde zaken en bij het beheer gedurende de openstelling deze zomer. Zonder de gastvrije bewoners van Kolkenstein, die de boerderij openstelden en meewerkten, waren de Kamers op Kolkenstein natuurlijk nooit gerealiseerd!
Onderdeel van de kamers is een Escaperoom, de Hoogwaterkamer. Onderwerp van de kamer is de verandering van de IJsselvallei als gevolg van projecten gericht op het verhogen van de waterveiligheid. Projecten waarbij IJsselhoeven ook is betrokken. De Escaperoom brengt ook nieuwe, jonge doelgroepen naar de oude boerderij en het museum.